Autor:
Tartu Ülikool

Kolledži õppejõu Sirje Kupp-Sazonovi sulest ilmus raamat

Ilmunud on raamat „Su kiri on täis koera haukumist - valik Ivan Julma läkitusi", mis räägib 16. sajandi Venemaast. Raamatu kaasautor on Tartu Ülikooli vene keele ja tõlkeõpetuse lektor Sirje Kupp-Sazonov ning enamik kasutatud allikmaterjale ilmub eesti keeles esimest korda.

„Sa saatsid meile oma üriku, mis oli täidetud koera haukumisega,“ kirjutas 1573. aastal Vene tsaar Ivan Julm Rootsi kuningale Johan III-le. Ehkki kiri oli mõeldud teisele riigipeale, on selles tunda kirjutaja ülbust ja kõrkust. Kirjas Inglismaa kuningannale kirjeldas Ivan Julm kõike, mida ta on Elizabethi sõpruse nimel teinud, nimetades teda lõpuks ikkagi tavaliseks neiuks, kes tegelikkuses oma riiki ei valitse. 

Selline „kirjasõber“ Vene tsaar oligi: ühessamas kirjas võis ta adressaati kostitada meelitustega ja ka valada ta üle solvangutega; ta võis olla ühtaegu alandlik ja labane ning kasutada madalkeelt ja kõrgstiili. Ta oli kirjutades niisama äärmuslik kui ülejäänud elus.

Raamatust saab teada, milline oli Ivan Julma aegne Venemaa, millised olid tema isiksust mõjutanud kujunemisaastad ning kuidas kõik see tema kirjades kajastus. Enamik kasutatud allikmaterjale ilmub eesti keeles esimest korda. 

Raamatu autorid on Sirje Kupp-Sazonov ja Vladimir Sazonov, kes selgitasid, miks nad antud raamatu kirjutamise ette võtsid: "Meie tutvus Ivan Julma kirjadega sai alguse tema läkitusest Inglismaa kuningannale Elizabeth I-le. Kiri võlus oma väljakutsuva stiili ja vihjetega mingisugustele salajastele asjadele, mida Ivan IV Inglismaa kuningannaga arutada tahtis. Avaldasime kirja kommenteeritud tõlke ajakirjas Akadeemia ning kuna vastukaja oli väga positiivne, leidsime, et tähelepanu väärivad ka tema teised läkitused, mis pole sugugi vähem huvitavad ja omapärased."

Sirje Kupp-Sazonov on Tartu Ülikooli vene keele ja tõlkeõpetuse lektor ning vabakutseline tõlkija. Tema peamised uurimisvaldkonnad on vene-eesti tõlge ja kontrastiivgrammatika. 

Vladimir Sazonov on Kaitseväe Akadeemia juhtivteadur ja Tartu Ülikooli kaasprofessor, kelle teadustöö keskendub Venemaa ja Lähis-Ida aja- ja kultuuriloole ning tänapäeva poliitikale. Vladimir Sazonovilt on koos Holger Mölderiga varem ilmunud „Populism ja poliitiline paremäärmuslus“.

Raamatu andis välja Äripäeva kirjastus ja selle näidislehekülgedega saab tutvuda siin.

 

 

 

Tšehhi lipp

Integration of pupils with a different mother tongue into a Czech school

Susanna Soosaar kaitseb doktoritööd „Reading Time: Experiencing Story Time in Postmodernist Fiction“

8. mail kell 15.00 kaitseb Susanna Soosaar doktoritööd „Reading Time: Experiencing Story Time in Postmodernist Fiction“.
Anglistika professor Raili Marling

Kultuuritundlikkus aitab maailma mõista ja seletada