Klassikalise filoloogia üliõpilased käisid uurimuslikul õppereisil Roomas

26.03.-02.04.2014 viibisid 12 TÜ klassikalise filoloogia eriala bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilast professor Kristi Viidingu juhendamisel uurimuslikul õppepraktikal Roomas ja Ostias.

Kaheksa päeva jooksul tutvuti de visu tähtsamate antiikse Rooma vaatamisväärsustega alates Rooma foorumist kuni antiikse Rooma sadamalinna Ostia arheoloogilise pargini. Bakalaureuseõppe I aasta üliõpilaste eesmärgiks oli laiendada ja visualiseerida kursustelt Sissejuhatus erialasse, Antiigi pärand Euroopa kultuuris, Antiigi olmekultuur ning Vanaaja ajalugu omandatud esimesi erialaseid teadmisi. III aasta üliõpilased kinnistasid eelkõige Rooma ajalooproosa ning Rooma lüürika kursusel omandatud teadmisi Rooma topograafiast, sotsiaalajaloost ja epigraafikast, magistrandid ja doktorandid ladina keele ajaloo alast pädevust.

Eriti hinnaline oli seekordsel õppereisil asjaolu, et seoses konverentsiga Itaalias viibiv emeriitprofessor Anne Lill tutvustas üliõpilastele ühe päeva vältel kristliku kultuurikihi alla jäävat või sellega läbi põimunud antiikset kihistust - antiikseid objekte Rooma kirikute all ja sees. See on Anne Lille poolt aastate vältel koondatud unikaalne materjal ja haakub kursusel Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis raames sügissemestril õpituga.

Alates klassikalise filoloogia eriala taasavamisest Tartu ülikoolis 1990. aastal on osakond koolitanud välja ladina ja kreeka keele ning antiikkirjanduse ja -ajaloo spetsialiste, kellest paljud töötavad praegu koolides, ülikoolides, kirjastustes, raamatukogudes, muuseumides või arhiivides. Klassikalise filoloogia õppekava töötati 1990ndate algul välja auditoorse õppetöö kesksena, kuid tollaseid võimalusi arvestades ei olnud võimalik tähelepanu pöörata süstemaatilisele erialasele praktikale antiigiga vahetult seotud keskkonnas.

Alates 2013. aastast, mil täiendati end kolm päeva Berliini antiigimuuseumides, on Tartu ülikooli klassikalise filoloogia erialal pakutava kõrgetasemelise teoreetilise õppe täienduseks sisse seatud süstemaatilised õppereisid antiikkultuuri ja antiigipärandiga seotud paikadesse.

Klassikalise filoloogia eriala õppetaseme kaasajastamiseks ja edendamiseks mõeldud õppereisi toetas osaliselt ka TÜ õppeprorektor oma arendusfondist.

Lisainfo: Kristi Viiding, TÜ klassikalise filoloogia professor, tel: 7 376 253, e-post: kristi.viiding [ät] ut.ee.