Autor:
Andres Tennus

Kantar Emori uuringu andmetel on tööturul endiselt hinnatuim Tartu Ülikooli lõpudiplom

Tänavu kevadel korraldas Kantar Emor 15–60-aastaste Eesti elanike seas taas ülikoolide maineuuringu, millest selgus, et eri vanuses elanikud peavad riigi mainekaimaks kõrgkooliks endiselt Tartu Ülikooli. Vastajate hinnangul saab Tartu Ülikoolist väga hea hariduse ja selle lõpudiplom on tööturul enim hinnatud.

Seda, et kõige mainekam Eesti ülikool on Tartu Ülikool, arvab 81% ligi 1300-st küsitlusele vastanust. 88%-le meenus kõigist kõrgkoolidest spontaanselt kõige sagedamini Tartu Ülikool.

Vastuste põhjal tagavad Tartu Ülikooli maine tugevuse eelkõige usaldusväärsus, kõrgetasemeline haridus ja teadus ning lõpudiplomi suur väärtus tööturul. Lisaks peavad vastajad Tartu Ülikooli konkursisõela tihedaks ja ülikooli vilistlasi edukateks. Eelisena nähakse ka rahvusülikooli rahvusvahelisust, ettevõtluskoostööd ning ühiskondlikku silmapaistvust.

Tartu Ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul on kõrgkooli maine oluline, kuna selle alusel teevad valikuid nii tulevased üliõpilased, töötajad kui ka koostööpartnerid. Samuti arvestatakse ülikooli mainet akadeemiliste ringkondade ja tööandjate silmis rahvusvaheliste pingeridade koostamisel. „Haridus on pikaajaline ja suur investeering ning on ülimalt tähtis, et ülikool, kus õppimisele oma aeg pühendatakse, oleks usaldusväärne ja annaks kvaliteetse hariduse,“ ütles Valk.

„Ligi 90% vastajatest on juba aastaid hinnanud Tartu Ülikooli usaldusväärsust väga heaks või suurepäraseks. Loomulikult on meil ka võimalusi saada paremaks, muu hulgas praktilise ja uuendusliku hariduse andmisel. Püüame aina rohkem pakkuda ka elulisi projekte, kus omandatud teadmisi rakendada. Senised tuntumad ettevõtmised on näiteks aastavahetusel orbiidile lennutatav tudengisatelliit ESTCube-2 ja Eesti oma päikeseauto Solaride, mille meeskondades löövad kaasa paljude erialade üliõpilased. Starteri programmis on nüüdseks juba üle 240 tudengitiimi välja arendanud oma ettevõtte. Lisaks on võimalusi käed külge panna kõigis tudengiorganisatsioonides ja praktikal,“ rääkis Valk.

Avaldusi Tartu Ülikooli eestikeelsesse õppesse kandideerimiseks saab esitada veel 29. juunini. Vastuvõtuks on avatud 53 kõrghariduse esimese astme õppekava ja 47 magistriõppekava.

Kantar Emor korraldab igal kevadel ülikoolide maineuuringut, kus uuritakse Eesti kõrgkoolide tuntust ja mainet Eesti elanike hulgas. Selle aasta aprillis-mais tehti uuring juba 12. korda ja sellele vastas 1329 Eesti elanikku vanuses 15–60 eluaastat.

 

Sisseastumine doktoriõppesse

Doktoriõpe on kõrghariduse kõrgeima astme õpe, mille eesmärk on iseseisvaks teadus-, arendus- või kutsealaseks loometööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine.

Sisseastumine magistriõppesse

 Maailma keelte ja kultuuride instituudis on kolm magistriastme õppekava: Euroopa keeled ja kultuurid, võõrkeeleõpetaja, tõlkeõpetus.

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Maailma keelte ja kultuuride instituudis on kuus bakalaureuseõppe õppekava: antiikkeeled ja -kultuurid, inglise keel ja kirjandus, romanistika, skandinavistika, saksa keel ja kirjandus, vene ja slaavi filoloogia.