Autor:
Natalja Zagura

Inglise keele olümpiaadi võistlejad uurisid lahendusi tänaste probleemide lahendamiseks

Selle aasta inglise keele olümpiaadi lõppvoor toimus 8. märtsil Tartus. Lõppvooru kutsuti 9 õpilast, kes pidid tegema ingliskeelse uurimistöö teemal "Ellujäämisstsenaariumid ja lootusrikkad tulevikud". Osalejatel tuli oma tööd teises voorus suuliselt esitleda.

Selle aasta üleriikliku inglise keele olümpiaadi teema tõukus Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 teemast. Tänapäeval räägitakse palju väljasuremisest, ellujäämisest ja negatiivsetest tulevikustsenaariumitest. Puudu jääb aga optimistlikest lugudest, mis pakuvad välja edasiviivaid sekkumisi tänaste probleemide lahendamiseks. Selle aasta olümpiaadi uurimistöö teemaks kujunes „Ellujäämisstsenaariumid ja lootusrikkad tulevikud“, et gümnaasiumiõpilased saaksid kujutada ette erinevaid tulevikke ja kriiside lahendamise võimalusi. Ingliskeelsed riigid on olnud teaduse ja tööstuse arengu suunajad maailmas ning seega on seal toimunud ka pikaajalised arutletud selle teemaderingi üle, mis oleksid vajalikud ka Eesti ühiskonnas. Samuti julgustas teemapüstitus erinevate erialateadmiste interdistsiplinaarset lõimimist.

Olümpiaadi esimeses voorus sõnastasid õpilased soovitud teemal uurimisküsimuse ja kirjutasid uurimistöö. Selline formaat võimaldab õpilastel arendada tänases infotihedas maailmas jätkuvalt olulist info otsimise ja analüüsi ning oma tulemuste loogilise esitamise oskust.

„Uurimistöö esitamiseks publiku ees ja arusaadavas keeles läheb vaja oskuseid, mida tänases maailmas peame endiselt endas arendama, mitte tehisarule lootma – ning just sellised oskused teenivad meid tulevikus hästi“.

 

Pille Põiklik, Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitika osakonna peaekspert

Teises voorus tutvustasid parimad oma uurimistulemusi suulise ettekande vormis: õpilased lähenesid teemale loovalt ja esitasid mitmekesiseid uurimistöid. Üheks võtmeteemaks oli tehisaru mõju ja rakendused (nt turunduse, poliitika ja hariduse vallas), vaimse tervise probleemid ja nende lahendamise võimalused ning negatiivsete narratiivide positiivne ümbermõtestamine. Tööd vaatlesid ka väikekeelte elustamise võimalusi ning kestlikke arhitektuuripraktikaid. Suuline ettekandepäev oli elav ja möödus kiiresti.

 

Võitjaks osutus Mia Liisa Männik Tallinna Inglise Kolledžist, kes uuris tehisaru kasutamist veebireklaamides. Teise koha sai Hugo Sebastian Sulger, samuti Inglise Kolledžist, kes süvenes tehisaru kasutamisse poliitikavaldkonnas. Mõlema õpilase juhendaja oli Kaia Norberg. Kolmanda koha võitis Karoli Harjus Saaremaa Gümnaasiumist, kes vaatles fännikirjandust.

Vaata kõiki tulemusi

 „Olümpiaadi õhkkond oli meeldiv, ja kõik olümpiaadi tööd vägagi huvitavatel teemadel ning kaasavad. Lahkusin olümpiaadilt paljude uute teadmiste ning põnevate mõtetega“.

 

Teise koha võitnud õpilane Hugo Sebastian Sulger

Täname kõiki osalenud õpilasi ja nende õpetajaid tehtud töö eest!

Inglise keele olümpiaadi toetas Haridus- ja Teadusministeerium ning koordineeris Tartu Ülikooli teaduskool.