Autor:
Tartu Ülikool

Emotikonide kasutamine kommunikatsioonis

Läti Ülikooli doktorant Sintija Ķauķīte peab 4. aprillil kell 18.15 külalisloengu, mille eesmärk on anda ülevaade emotikonide ja emoji’de rollist erinevates tekstižanrides: ilukirjanduses, massimeedias ja Internetis.

Emotsioonide väljendamine tekstis muutub aina olulisemaks ning seda näitab nii keeleliste (leksikostilistiliste) kui ka mittekeeleliste vahendite (pildid, heli, audiovisuaalsed sõnumid, kirjavahemärgid, emotikonid ja emoji’d) kasutamine. Graafiliste vahenditega nagu kirjavahemärgid, emotikonid ja emoji’d väljendatakse tekstis seda, mida kõnekeeles väljendavad prosoodia ja mittesõnalised vihjed ehk näoilmed ja žestid. 

Sintija Ķauķīte töötab Läti Ülikooli läti keele instituudis teadusassistendina ning tema uurimisvaldkond on sotsiolingvistika. Ta taotleb doktorikraadi filoloogias ja tema lõputöö teema on "Kirjavahemärkide ja graafiliste märkide roll tekstimoodustuses" ("The role of Punctuation and Graphical Signs in Text-formation").

Loeng toimub inglise keeles ja oodatud on kõik huvilised.

Loengut toetatakse projekti "Strengthening of the capacity of doctoral studies at the University of Latvia within the framework of the new doctoral model” (identifitseerimisnumber 8.2.2.0/20/I/006) raames.

#kultuur

Prantsuse filmiõhtu: "Pierrot le Fou"

31. märtsil kell 18.30 toimub Lossi 3 ruumis 328 prantsuse filoloogide korraldatud kinoõhtu koos vestlusringi ning suupistetega. 
#kultuur
Külalisloeng turbanitest

Külalisloeng türklastest ja turbanipoliitikast

#koostöö #õppimine #rahvusvaheline
Elmar Gams

Kolme rektori stipendiumi konkursi võitis Tartu Ülikooli doktorant