Author:
Johan Paul Hion

Maailma keelte ja kultuuride instituudis saab valida kolme magistriõppekava vahel

Maailma keelte ja kultuuride instituudis saab kandideerida kolmele magistriastme õppekavale.

Euroopa keelte ja kultuuride õppekava sobib sulle, kui soovid arendada enda keelteoskust ning saada süvendatud teadmisi Euroopa kultuuriruumist. Saad valida seitsme eriala vahel: hispaania keel ja kirjandus, inglise keel ja kirjandus, klassikaline filoloogia, prantsuse keel ja kirjandus, saksa keel ja kirjandus, Skandinaavia keeled ja kirjandused ning vene ja slaavi filoloogia. Paindlik õppekava, rahvusvaheline õpiränne ning praktika valmistavad su ette kultuurivahendusega seotud tööks näiteks kultuuridiplomaatia ja teaduskommunikatsiooni alal. Meie vilistlasi leidub saatkondades, ministeeriumites, haridus- ja teadusasutustes, mõttekodades, kirjastustes, muuseumides, tõlkebüroodes, IT-ettevõtetes ja veel mitmetes organisatsioonides nii Eestis kui ka välismaal. 

Kandideerimisel tuleb SAIS-is avaldusele lisada motivatsioonikiri ja essee või tõlketekst, mille esitamise tähtaeg on 15. märts 2024. Esseede teemad ja tõlkimiseks mõeldud tekstikatkendid asuvad Euroopa keelte ja kultuuride õppekava lehel vastuvõtutingimuste all.

Võõrkeeleõpetaja õppekaval saad valida viie eriala vahel: hispaania keele õpetaja, inglise keele õpetaja, prantsuse keele õpetaja, saksa keele õpetaja ja vene keele õpetaja. Saad õppida ühe, kahe või rohkema võõrkeele õpetajaks, ja lisaerialana veel mõne humanitaaraine õpetajaks. Enamikel erialadel toimub õppetöö päevaõppe vormis, kuid inglise keele õpetaja erialal on võimalik õppida ka sessioonõppes. Praktika ja osa magistriõppest võid läbida vahetusüliõpilasena välismaal. Pärast lõpetamist saad töötada põhikoolis, gümnaasiumis või keeltekoolis Eestis või mujal maailmas.

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse, mille toimumise ajad on kirjas võõrkeeleõpetaja õppekava lehel vastuvõtutingimuste all.

Tõlkeõpetuse õppekaval saad õppida kirjalikku tõlget. Võimalik on spetsialiseeruda tõlkimisele inglise, prantsuse või vene keelest eesti keelde ja vastupidi. Õppekava on paindlik ning arvestab õpingute kõrvalt töötava üliõpilase vajadustega. Lisaks tõlkimisoskusele saad vilumuse kasutada levinud tõlkeabiprogramme ja tõlketehnoloogiaid. Keele- ja tõlketeaduslikes seminarides õpid looma seoseid oma eriala ja teiste valdkondade vahel, praktikumides omandad oskused majandus-, õigus-, teadus- ja tehnikatekstide ning Euroopa Liidu tekstide tõlkimiseks. Õppetööga kaasneb praktika tõlkimisega tegelevates ettevõtetes. Vilistlasena leiad rakendust keele- ja kultuurispetsialistina Eestis, Euroopa Liidu institutsioonides või mujal maailmas. 

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse, mille toimumise ajad on kirjas tõlkeõpetuse õppekava lehel vastuvõtutingimuste all.

tudengid koridoris

This spring, the University of Tartu will open 189 doctoral student places

Karoliine Laaneoja

Karoliine Laaneoja: European Languages and Cultures MA programme has developed my communication skills

Välisüliõpilased

Admission to the University of Tartu international master's programmes ends on Friday