Sisseastumine


Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse esitamiseks on vajalik bakalureusekraad või sellele vastav haridustase. Eeldusaineid pole õppekaval kehtestatud.

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse. Erialakatse on kirjalik ja toimub 18. aprillil 2022 kell 10.00 ning 5. ja 6. juulil 2022 kell 10.00 elektroonselt. Loe lähemalt siit.


Miks õppida tõlkimist?

Eelkõige seepärast, et keeltega tegeledes saad teha tööd, mida tõeliselt armastad ja naudid. Sul on võimalus uurida keelte ja keelevahenduse nüansse ja saladusi, mõista tõlkimise olemust, muutumist ja tähtsust kultuuridevahelises suhtluses, õppida ja arendada oma teadmisi tõlketehnoloogia alal, saada piisav ettevalmistus tõlketurule sisenemiseks.

Tõlkeeriala üliõpilased on öelnud järgmist:
  • tõlkimine annab võimaluse tutvuda erinevate elualadega;
  • õpid selgeks, kuidas kiiresti ja erinevatest kohtadest infot leida;
  • tõlkija töö annab vabaduse valida, kus ja millal tööd teed;
  • võõrkeeled (ja emakeel!) arenevad õppimise käigus.
Kirjaliku tõlke suunad
  • eesti-inglise-eesti
  • eesti-saksa-eesti
  • eesti-prantsuse-eesti
  • eesti-vene-eesti

Õpingute ajal keskendub üliõpilane kahele võõrkeelele, millest sisseastumisel üks peab olema aktiivne võõrkeel (vähemalt C1), kuna tõlgitakse ka võõrkeelde, teise keele puhul piisab passiivsest võõrkeeleoskusest (soovitatav tase B1), sest tõlgitakse ainult eesti keelde. Õppekavas väljendub see erinevus eelkõige õppeainete mahus, kuna aktiivsel keelel on õpingutes suurem osakaal. Õppetöös osalemiseks on vajalik inglise keele oskus, kuna osa loenguid ja seminare on inglise keeles.

Suure osa õppetööst moodustavad kirjaliku tõlke praktikumid, kus omandatakse oskused majandus-, õigus-, teadus- ja tehnikatekstide ning muude erialatekstide tõlkimiseks. Üliõpilastele antakse põhjalik ülevaade usaldusväärsetest allikatest ja õpetatakse kriitiliselt hindama erinevaid inforesursse. Seminaride avatud töövormis toimub palju arutelusid ja antakse tagasisidet üliõpilaste tööle.

Kirjaliku tõlke eriala tuuma moodustavad tõlkepraktikumid, kus õpid kasutama ka peamisi tõlkeabiprogramme nagu memoQ, Trados, Memsource ja Wordfast. Tõlkepraktikume toetavad sissejuhatavad kursused majandusest, õigusest, Euroopa Liidust ja tõlketeadusest.

Tõlkeõpetuse õppekava annab lõpetajale praktilised oskused ja ettevalmistuse asuda tööle tõlkijana. Õppetööga kaasneb praktika tõlkimisega tegelevates ettevõtetes. Vilistlased on leidnud töö tõlkebüroodes, kirjastustes, ministeeriumites, saatkondades, ettevõtluses, Euroopa Liidu institutsioonides ja mujal.

Tõlke erialal viivad õppetööd läbi kolledži õppejõud, kes on ise tõlkekoolituse läbinud ja/või suurte kogemustega tõlkijad ning tõlgid. Õppetöös osalevad ka erinevad külalislektorid.

Tutvu sisseastumistingimuste ja õppekava üldkirjeldusega ülikooli pealehel.

#kooliõpilasele #kultuur #õppimine
Goethe-Seltsi tõlkevõistlus

Saksa-eesti tõlkevõistlus ootab 15. veebruarini tudengite töid

#sisseastumine

Said Tartu Ülikooli sisse. Mis edasi?

#sisseastumine
Tartu Ülikooli LT tudeng raamatutega

Tartu Ülikooli saab kandideerida veel vaid 29. juunini