Skandinavistika osakonna lõputööd

Autor

Pealkiri

Juhendaja

Kaitsmise aasta

Viide

Aas, Maarja

Om Ivar Lo-Johanssons  "Kärlek, arbete och ära" - en studie i Ivar Lo-Johanssons författarskap

Halliki Mälk

1996

4

Aasna, Annika

Det kvinnliga talandet och skrivandet

Katrin Maandi

2003

84

Aidla, Mari

 

 

1996

5

Aja, Kai-Mai

Ideologi og oversættelse. H.C.Andersens Den grimme ælling på estisk

Cay Dollerup

2002

74

Algus, Marika

Folkhemmets bakgård. En tematisk undersökning av Majgull Axelssons böcker:Långt borta från Niefelheim,... och dom som inte har,Aprilhäxan ochSlumpvandring

Maria Holm

2001

61

Alla, Kristel

Kulturorganisationer - kulturudveksling mellem Danmark og Estland i praksis

Peter Kyhn

2004

102

Andreson, Signe

Estlandssvenska bröllopsseder i Vippal i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet

Anu Järs, Helen Sooväli

2001

62

Borga, Triinu

Æsker Tor Krist til holmgang i islændingesagaerne?  Islændingesagaer - hedniske eller kristne?

Trine Buhl; Bente Henrikse

2000

48

Elken, Maiu

Bestämda eller obestämda ester? En studie över esternas speciesbruk

Katrin Maandi

2005

111

 

Endrikson, Elo

Om kultur och identitet i Mikael Niemis Populärmusik från Vittula

Kjell Fredrikson

2006

119

Haasma, Kadi-Riin  

Inger Edelfeldt, Jonas Gardell. Kärleken som drift och lockelse

Halliki Mälk

1995

1

Hakk, Kaire

Att läsa på ett främmande språk med svenska som exempel

Piret Kärtner, Ruth Laidmets

2005

112

Help, Maia

Verbböjning i Bellmans "Fredmans epistlar"

Stig Örjan Ohlsson

2000

34

Hiiemäe, Evelin

Eufemismer och symboler i svenska och estniska dödsannonser. En jämförande studie

Helen Sooväli

2003

85

Hollo, Nele

Dans i lenker. Om å oversette lyrikk fra norsk til estisk

Idar Stegane

2000

45

Ikla, Triin

Modalpartikler i norsk

Kirsti MacDonald

1997

8

Ilves, Merili

Sammanställning av en ordbok. En svensk-estnisk socialpolitisk ordlista utifrån lexikografiskt perspektiv

Eneli Tomingas, Riina Kiik

2003

86

Jaigma, Mai

Frihet och ångest. Existentialistiska inslag i Lars Gyllenstens tidiga verk

Göte Ask

1998

10

 

Jakobson, Jenny

Bilden av ett välordnat samhälle. En jämförande studie av svenska och estniska polistidningar

Kadi-Riin Haasma-Jõerand

2007

128

Järvalt, Renna

Estland och Danmark. Internationale forbindelser i perioden 1238-1346

Kaido Jaanson

2002

75

Jürna, Merike

Dansk på estisk

Jens Normann Jørgensen

2000

49

Kajalainen, Katarina

Er ”Dinas bok” av Herbjørg Wassmo et triviallitterært verk?

Hadle Oftedal Andersen

2001

54

Kaljumägi, Kristi

Vi på Skandinavistika

Judit Strömpl

2004

103

Kams, Piret

Arbete eller semester? Jämförelse mellan estniska och svenska barnflickors upplevelser i värdfamiljer

Pia Langemar

2003

87

Kangur, Katrin

Den anarkistiske kamæleon – „jeget“ i Michael Strunges digtning

Katrine P. Frausig

2006

125

Kangur, Kristi

Övernaturliga väsen bland estlandssvenskar i Nuckö socken

Mare Kõiva

2001

52

Karner, Martin

Port Kunda Cementfabrik. FLS Industries erstatningskrav til Estland i 1992-2000

Joakim Lund

2002

76

Kippar, Liili

Svenska förnamn och deras förändringar på 1930-talet i västra Estland

Stig Örjan Ohlsson

2000

35

Kirber, Maria-Helena

Konstituering af roller i Kirsten Thorups romanBonsai

Katrine P. Frausig

2004

93

Kirštein, Kadri               

”En kul pil?” ”Nei - en gul bil!” En fonologisk studie i esteres uttaleproblemer i norsk

Liv Andlem Harnæs

2005

107

Kiviste, Kadri

"I Lodjurets timma" i Sverige och i Estland. Analys av uppsättningarna på Dramaten och på Noorsooteater

Stig Örjan Ohlsson

1998

11

Kohver, Mariliis

Baltikum i Politiken 1989-1991. En medieundersøgelse

Katrine P. Frausig, Kaja Tampere

2003

80

Koit, Kadri

Engelskans påverkan på svenskan. Jämförelse av lånord i Aftonbladet 1950 och 2000

Helen Sooväli

2001

63

Kreitsman, Ria-Sadu

Roman i hundrede stykker? En analyse af Peer Hultbergs roman Byen og verden

Katrine P. Frausig

2004

99

Kroon, Marilin

”Bröderna Lejonhjärta” - döden - och estniska läsare

Stig Örjan Ohlsson

2001

53

Kull, Sigrid

Ask Burlefot - en helt eller et negativt forebilde?

Nina Wesenberg

2004

98

Kund, Eveliis

Hedvig er ikke død forgjeves. Tolkninger av H. IbsensVildanden med  hovedvekt på klinisk psykologi og J.T Klappers eskapisme-begrep

Kjell Fredrikson

2005

108

Kupits, Annika

Bruk av grotesk i Jens Bjørneboes Fugleelskerne

Marit Brustad

2004

94

Kuusmik, Killu

Feministiske træk i Dorrit Willumsens romaner. Marie og Klædt i purpur

Katrine P. Frausig

2003

81

Kuutma, Kai

Helga i Hjalmar SöderbergsDoktor Glas och i Bengt Ohlssons Gregorius

Kjell Fredrikson

2006

120

Kärt, Piret

Henrik Ibsen på den estiske scenen

 

1997

9

Kääramees, Kristel

Estland i EU – tro och misstro

prof. Peeter Vihalemm

2006

117

Kümnik, Liina

Värmen från trälens kropp. De fem sinnerna i Jan Fridegårds "Trägudars land"

Halliki Mälk

1995

2

Künrus, Kadi

Påverkan av stadens levnadsmiljö på människan i Per Anders Fogelströms stads-svit och Karl Ristikivis Tallinntrilogi

Liina Ask

2000

36

Laanemets, Anu

GRAMMATIKKENS RELATIVITET. En komparativ analyse av passiv  i norsk bokmål og dansk

Kristi Mac Donald

2001

55

Laev, Katri

”Drömmen om ett liv”, ”Honungsvargar”, ”Nattens årstid” - en analys av Sun Axelssons självbiografiska trilogi

Helen Sooväli

2001

64

Lapp, Toomas

Om islændinges holdinger til danskere

Helen Sooväli

2003

82

Lehtma, Kadi

Sila mygg och svälja kameler? En undersökning om användning av bibliska uttryck i tidningstexter

Stig Örjan Ohlsson

2005

113

Lemmik, Kristi

Tilltalsordet Ni i det svenska språket: attityder och synpunkter

Helen Sooväli

2001

65

Lepik, Imbi

Hvad skal man med friheden? Udarbejdelse af strategier for oversaettelse fra dansk till estisk med særlig henblik på spændinger mellem de kommunikative og syntaktiske funktioner

Erik Vive Larsen

1999

32

Lepp, Hille

Bildesprak på avisens idrettssider

Tor Hanseth

1998

20

Lõuk, Kristel

Etableringen af et forsvarsregime: Danmarks politik i Baltikum

prof. Ole Kværnø

2003

83

Läpishov, Krista

"En tønne øl for å bli barnefar i Bergen.” En kjønnhistorisk analyse av hanseatenes forhold till kvinner i Bergen 1350-1650

prof. Geir Atle Ersland

2006

118

Maaring, Anneli

HYBEL MED EGEN INNGANG. En analyse om Elsi Lund trilogien av Bjørg Vik. Frigjøringsprosess. Fra pike til kunstner

Tone Gedde

2001

56

Martin, Marilin

Gammalsvenskbyborna. Etnisk identitet hos svenskarna i södra Ukraina

prof. Elle Vunder

2004

90

Masso, Marju

Inlärning av (svenska som) främmande språk

Stig Örjan Ohlsson

1998

12

Metsar, Kerttu

Symbolikken i Knut Hamsuns 1890-års diktning

Tor Hanseth

1998

21

Metsjärv, Merle

Partikel ja och dess estniska motsvarighet jah/jaa i svenska och estniska vardagliga samtal

Helen Sooväli

2004

104

Mikiver, Kristi

Estlandsvenskarnas bildningssituation och skolor 1918 –1939

Liina Ask

1998

13

Mikkelsen K., Piret

Kunstverket gir ikke svar - det er undring. En litterær analyse av Jan Wieses romanKvinnen som kledte seg naken for sin elskede

Kjell Fredrikson

2004

95

Mustasaar, Kadi

Den kungliga staden. Stockholmsbor och -miljöer på 1700-, 1800- och 1900-talen

Halliki Mälk

1995

3

Muul, Margit

Språk och kön. Spräkliga skillnader mellan kvinnor och män

Stig Örjan Ohlsson

2000

37

Möllits, Terje

”Den fräcka poeten”. Narrattityden och groteksen i Cornelis Vreeswijks tidigare författarskap

Maria Holm

2001

66

Mürkhein, Katrin

Kontrastiv analyse af det danske og estiske verbalsystem

Erik Vive Larsen

1998

25

Nugin, Ruth

Om änglarnas tal (locutio angelorum) och Göran Tunströms "Ökenbrevet"

Stig Örjan Ohlsson

1998

14

Nurste, Pille

Tabuord i tonåringenes slang

Anne-Brita Stenström

2000

46

Oll, Ellen

Karen Blixens kvindesyn

Nikolaj Edwards

1998

26

Oppi, Triin

En jämförelse av klarspråk i svenska socialdemokraternas valmanifest 2006 och estniska centerpartiets valmanifest 2007

Katrin Maandi

2007

129

Paal, Eva-Liisa

Textgraffiti i Stockholm och Tartu. En jämförande studie

Helen Sooväli

2004

91

Padumäe, Triin

EU via metaforer i estnisk och svensk dagspress

Ruth Laidmets

2005

114

Paju, Riina

Ursäkter: en tvärkulturell studie

Stig Örjan Ohlsson

2000

38

Palge-Lepik, Piia

Språklig og faglig læring – kan de oppnås samtidig? En studie av mappeforsøk i faget Økonomi og Informasjonsbehandlingmed fremmedspråklige elever i en videregående skole

Marit Kristin Allern

2006

123

Parelo, Siiri

De svenska modalverben och deras estniska översättningsmotsvarigheter

Urve Hanko

1998

15

Peeters, Kadri

Estiske flygtninge i Danmark 1945-1953

Martin Karner

2004

101

Pesti, Madli

Dansk dramatik i 1990’erne. En top-down analyse med Line Knutzons Snart kommer tiden som eksempel

Katrine P. Frausig

2004

100

Pihel, Andres

Föregångare och efterföljare: en studie av Selma Lagerlöfs "Jerusalem" och Vilhelm Mobergs "Utvandrarna"

Halliki Mälk

1997

7

Poola, Mari

Objektiv nyhetsförmedling i svensk och estnisk         press. En jämförande studie om nyheter i svenska och estniska tidningar

Helen Sooväli

2001

67

Pukk, Liina

Carl Gustaf Wrangel och Skokloster

Stig Örjan Ohlsson

1998

16

Purk, Reilika

Ord med godt varsel. En studie av eufemismer og eufemistiske uttrykk i norsk barne-og ungdomslitteratur

Kristel Zilmer

2005

109

Pärnpuu, Eda

Svensk litteratur i Estland mellan  1940 och 2000. En receptionshistorisk undersökning

Kersti Unt

2000

39

Pärtel, Marin

Om Ilmar Laabans betydelse för svensk kultur. En receptionshistorisk undersökning

Jaan Malin, Eda Pärnpuu

2002

68

Püssim, Aet

Idiomer i skønlitterære oversættelser: oversættelsestrategier og semantiske forhold

Ene-Reet Soovik

2000

50

Püttsepp, Kristiina

”DAS IST ETWAS SEHR BÖSES!” (A. Heusler). Diskusjon om teofore ”Hedenske kultminder i norske stedsnavne”

Botolv Helleland

2001

57

Raestik, Reilika

Språkvård och terminologi

Stig Örjan Ohlsson

1999

28

Raju, Evelyn

Språk som musikk. Rytmen i Jon Fosses skuespill og muligheter for å bevare den ved oversettelsen fra norsk til estisk

 

2005

110

Rannas, Evelyn

Skattesystem och skattepolitik i Sverige

Stig Örjan Ohlsson

1998

17

Raudna, Katrin

Familjen som tema i Sigrid Hjerténs verk

Liina Ask

2000

40

Reitel, Lea

Pans resepsjonshistorie. "Pan" som en typisk 1890-talls roman

Jorgen Haugan

1999

31

Rikanson, Raido

Fantasi eller virkelighet? Litteratursosiologisk analyse av Knut Hamsuns Sult

Kjell Fredrikson

2004

96

Rižijs, Triinu

Sangen min handler om å lete: en analys av Cecilie Loveids "Barock Friise"

Pål Bjørby

2000

47

Roovere, Anne

“Jag är bara ett barn, nästan. Bara en leksak. - Barnets funktion i Sonja Åkessons diktning

Kjell Fredrikson

2005

115

Rostfeldt, Kati

Danmarks Baltikumpolitik 1989-1991: forskellige mål og deres opfyldelse               med tyngdepunktet på Estland.

Katrine P. Frausig

2003

78

Ruus, Kaire

Ruiner mellan fakta och fiktion. En komparativ analys av ruinmotivet i Stig Dagermans Tysk höst och Per Svenssons Europeisk höst

Morten Lassen

2006

121

Saarik, Katrin

STEDSBESTEMMELSE: IELLER ? Kontrastiv analyse av norskevstedsrefererende preposisjoner i og  og estiske lokative kasus inessiv och adessiv

Jon Erik Hagen

2001

58

Saaron, Pamela

Æren - en grunnverdi i sagaverden. Analyse av en av islendingesagaene -Laxdæla saga

Kristel Zilmer

2004

97

Schönberg, Alar

Lärarseminariet i Passlep

Stig Örjan Ohlsson

1998

18

Schönberg, Katrin

En jämförande ordfältstudie i de estlandssvenska dialekterna. Terminologi (ordförråd) inom ordfälten ”fiska” (”väder, vind”).

Svante Lagman

2001

69

Seimar, Kadri

Om Estlands positionering som ett nordiskt land

 

2007

130

Siiner, Maarja

Balders død og den gode plan som mislykkedes. Myten og motivet

Gisli Sigurđsson

2000

51

Silgo, Evelin

Demonstrativpronomen i deiktiska tidsuttryck i översättning från svenska till estniska

Stig Örjan Ohlsson

2000

41

Smõslova, Annika

Ortnamn och deras förändringar i Nuckö kommun på 1900-talet

Göran Hopee, Liina Ask

2000

42

Stelzig, Kristina

Kultursammenstodet i Peter Hoegs roman "Frøken Smillas fornemmelse for sne”

Nikolaj Edwards

1998

27

Strauss, Tiina

Hvor blev de små ord af? Modale adverbier i skønlitterær oversættelsev fra dansk til estisk.

Henrik Jørgensen

2003

79

Zilmer, Kristel

Hvordan kommer religionsskiftet til uttrykk i nordiske runeinnskrifter?

Terje Spurkland

1998

24

Talts, Karina

Översättning av dialekter i skönlitterära verk

Kersti Unt

2006

122

Tamm, Leanne

Sverigeesternas språk och identitet.

Helen Sooväli

2001

70

Tampuu, Mari

Kvinner i K. HamsunsMarkens grøde og i Anton Hansen TammsaaresSannhet og rettighet .

Kristel Zilmer

2002

77

Tamverk, Britta

Den estniska och svenska Djävulen under 1600-talet. En jämförande studie på basis av estniska och svenska häxprocesser

 

2007

131

Tehva, Mairi

KVIFOR ER DET SLIK DET ER? En studie om Mattis, Unn og Siss - hovedpersonene iFuglane og Is-slottet av Tarjei Vesaas

Elisabeth Ellingsen

2001

59

Tenneberg, Raili

Värden i läseböcker i Estland och Sverige. En komparativ studie av sociala värderingar som återspeglas i läseböcker för nybörjare: den estniskaAabits och den svenska Vi läser.

Aasa Must

2001

71

Tetlov, Heli

Skogsbruket ur facklexikografiskt perspektiv. Svensk-estnisk skogsbrukets ordlista

Helen Sooväli

2004

92

Tigane, Ingrid

SIGRID UNDSET - EN KVINNE Marta, Jenny og Rose – kvinneskikkelser i Sigrid Undsets viktigste samtidsromaner i bakgrunn av 1890-1920-tallets kvinnesak i Norge

Pall Bjørby

2001

60

Tiido, Ly

De mest frekvente præpositionsfejl hos estere der lærer dansk med fokus på danske præpositioner og i

Anu Laanemets

2005

116

Tiido, Terje

Ordet i romanen. En analyse av Liv Køltzows roman Hvem har ditt ansikt?

Jørgen Sejersted

2004

89

Timmusk, Kai

Engelske importord i norsk skriftspråk med studentavisen Universitassom eksempel

Helge Sandøy

2006

124

Tombak, Katrin

Att komma ut. P C Jersild "Till varmare länder", P O Enquist "Färdvägen", Harry Martinson "Vägen till Klockriket", P C Jersild "Barnens ö"

Halliki Mälk

1996

6

Tomingas, Eneli

Access är inte detsamma som aktsess – En undersökning av skillnader i betydelser av främmande ord i svenskan    och estniskan.

Helen Sooväli

2001

72

Tomingas, Siiri

Sydskandinavisk stil versus Jellinge, Mammen- och Ringerikestil

Anne-Sofie Gräslund

2004

105

Toompark, Kadri

Narrative strukturar I politikromanane til Anne Holt

Tor Hanseth

1998

22

Traagel, Inkari

Från det stora ovan till det stora nedan. En jämförelse av Kerstin Ekmans „Knivkastarens kvinna“ med sumerska myten om gudinnan Inanna

Ene-Reet Soovik

2000

43

Tuvikene, Ülle

Estniska flyktingar i svensk press 1944.

Helen Sooväli

2001

73

Unt, Liina

Vägen mot helheten. En analys av Göran Tunströms roman "Tjuven" enligt Carl Gustav Jungs psykologi

Stig Örjan Ohlsson

1998

19

Uusma, Saale

Om det ambivalenta presens i estniskan och svenskan

Stig Örjan Ohlsson

1999

29

Vallikivi, Monika

Hvad hedder gul på svensk? En punktundersøgelse af et dansk-svensk tosproget barns sprog

Lise Horneman Hansen

2004

88

Varinurm, Lagle

Narrative strukturar i politikromanane til Anne Holt

Tor Hanseth

1998

23

Veiksaar, Katrin

Naturalisme i "Constance ring"

Nikolaj Edwards

1999

33

Villems, Rille

Den Heliga Birgitta och Estland

Madis Kanarbik

2005

106

Voodla, Viivika

Det indefinita  pronomenet man. En  studie i översättningsmöjligheter av pronomenet man mellan svenskan och estniskan

Stig Örjan Ohlsson

2000

44

Vrublevskaja, Klaarika

Språkanvändningen hos tredje generationens estnisk-svenska barn

Birute Klaas

1999

30

 

2023

     1. Helena Aavistu: "Kultursamarbejde mellem Danmakr och Estland, med eksempler fra udvalgte danskere"
     2. Helene-Maria Kikas: "Er ”hygge” uoversættelig? Om oversættelser af ”hygge” mellem dansk og estisk"
     3. Jekaterina Ivanova: "Russisk teksting av "Skam": analyse av en episode"
     4. Minna Salmistu: "Hvad fanden sker der med bandeord? En undersøgelse af bandeord i Jakob Ejersbos roman "Nordkraft" og dens oversættelse"
     5. Vjatšeslav Stiba: "De minst kjente norrøne gudene. En undersøkelse av Snorres Edda"

2022

     1. Anneli Aim: "Hvordan skape ei god datter? Forventningene til datteras rolle i Vigdis Hjorths romanen Er mor død"
     2. Mia Simona Heidmets: "Fancy talespråk brukt i norske YouTube-videoer: En eksempelstudie av Herman Dahls kodeveksling"
     3. Elisabet Kirch: "Hører du at jeg er estisk? En kasusstudie av forståelse av og holdninger til norsk med estisk aksent"
     4. Camilla Sandra Paas: ""Er du overtroisk?" "Nei, jeg tenker logisk." En studie om ritualer og holdninger til overtro."
     5. Daniel Põld: "Framstilling av bedriften Bolt i norsk media"
     6. Liilia Soo: "Fremstilling av konfrontasjon mellom Ukraina og Russland i NRK"
     7. Marianne Tarkusep: "Bør personnavn oversettes? Lesernes holdninger til oversettelse av personnavn i Harry Potter-serien"
     8. Daniil Tihhonovitš: "Persepsjon og uttale av de norske vokalene /i/, /y/ og /u:/ hos estisk- og russisktalende studenter"

2021

     1. Vitali Ljubimov"Ja mudak, i on mudak, u nas dizel' skommunizdili!" Analyse av oversettelse av 90-talls ungdomsslang i Viktor Pelevins roman "Generation "P""
    2. Taivi MändBilden av den första vågen av coronaepidemin i svenska kvällstidningar
    3. Eliise AniottMen ingen snakker jo egentlig bokmål? Forståelse av norske dialekter blant estiska studenter
    4. Kristiina KislerMusikens roll för att bevara den estlandssvenska identiteten i Sverige
    5. Markus MoosarHvad er det at danske asatroende give deres børn oldnordiske navne? Nuværende situation af udvalgte oldnordiske fornavne i Danmark
    6. Kadri OttHur olika svenska spa-hemsidor annonseras
    7. Joel KõivistikVerdensberømt dansk møbeldesign: Hvad synes danskere om det?
    8. Kaili PajuStilfigurer i Jonas Jonassons roman "Hundraettåringen som tänkte att han tänkte för mycket"
    9. Annika PõitelRetorisk analys av Stefan Torssells bok "M/S ESTONIA. Svenska statens haveri"
   10. Carmel RaudseppKulturspecifika referenser på svenska och estniska: analys av översättningsstrategier i Män som hatar kvinnor och Lohetätoveeringuga tüdruk

2020

    1. Betti Marie PetersonProblematiske sider ved innlæring av norsk for estiske studenter
    2. Margarita GadalšinaSalme skip som begravelse av Yngvar Høye
    3. Marko JakimenkoCykeltransportbrands i fremtidens København
    4. Kadri SildmetsEr danskerne ignoranter? Fremstilling af Estlands uafhængighed i danske aviser: Sammenligning af Berlingske Tidende og Jyllands-    Posten i august og september i 1991
    5. Helen LiiverOrd - verdens spejl. Nye sammensætninger i dansk sprog
    6. Evely PetersonYahya Hassan - et litterært hangarskib, et poetisk maskingevær. Analyse af Yahya Hassans digtsamlinger
    7. Paula LeerOversettelse av proprier i "Trollskap i november"

2019

 1. Bleive, Mari: Käbi Lareteis "Tulpanträdet" mellan fack- och skönlitteratur
 2. Nau, Ketter-HeleryAnalyse av anmeldelser av "Utøya 22. juli" og "22 July", basert på meninger i norske aviser
 3. Tapper, RikaMøte med troll
 4. Vaks, AdeleFlerspråklighet - et spesielt behov eller norm? : forskning om ordforråd hos flerspråklige barn i Norge og i Estland

2018

 1. Andrea Annus: Jämförande analys av pjäsen "Variation" mottagande inom teaterkritiken i Estland och Sverige
 2. Anna Pereskokova: Svenska parikelverb "slå på", "slå till" och motsvarande ryska verb "включить", "побить": komparativ analys
 3. Astrid Madsen: Narratologisk undersøgelse af unge jøders fortællinger om flugt fra Danmark til Sverige i 1943
 4. Kätlin Kulbin: Guzz, suedi, habibi - en kvantitativ analys av ord från invandrarspråk i svensk skriftspråk
 5. Kerta Übner: Översättning av metaforer från svenska till estniska i Jonas Jonassons roman "Hundraårigen som klev ut genom fönstret och försvann"
 6. Lisette Pedaja: Kodväxlingen mellan svenska och engelska hos två svenska Youtubers
 7. Maarja Sissas: Användning av strategier för att väcka uppmärksamhet på Instagram influencers exempel: en kvalitativ analys
 8. Mari-Liis Korkus: Vi förvrängde dialekten, snodde massa ord från släkten: om svenska rappares användning av rinkebysvenska
 9. Marite Sild: Ondskan: hur bok blir film
 10. Pille-Riin Saarse: Makerrörelsen i Skandinavien och Estland
 11. Regina Mänd: Analys och jämförelse av bröllopsseder på Runö och i Nuckö
 12. Viktoria Kolessova: Døden i H. C. Andersens eventyr
 13. Anneli Feigenbaum: Bilden av Estland i Sveriges media
 14. Sten Öebius: Rökstenen: En undersøgelse af veksling mellem Ældre og Yngre Futhark i samme indskrift
 15. Renate Saare: En jämförande analys av tidningsartiklar om Fredrik Virtanens fall

2017

 1. Astrid Mägi: Brugen af multietnolekt i sprogundervisning ved eksempel af Adam og Noah
 2. Getter Kallastu: Sammenligning av to maskinoversettelsesprogrammer - Google translate og Bing translate basert på en oversettelse av to tekster fra estisk til norsk
 3. Jekaterina Ossipova: Brug af engelske låneord i det danske slangsprog
 4. Johanna Kalle: Lige nd i Kakkelovnen: en analyse af bevægelse i estiske oversættelser af "Den Standhaftige Tinsoldat"
 5. Kadi-Maarija Maripuu: Karen Blixen og magisk realisme
 6. Keidi Soots: Forsøket på (å la være) å dikte opp et jeg. (In)autentisitet i Terje Holtet Larsens "Angiveren"
 7. Mari-Liis Schmidt: Sammenlignelse af stødets varighet i dansk og võru sprog

2016

 1. Poolma, Eliise: Liv och död i skogen. Förhållandet mellan Rödluvasagan och Märta Tikkanens "Rödluvan". Juhendaja: Esbjörn Nyström
 2. Komi, Reele: Ett oförglömligt bröllopstal. Exempel från prinsarnas bröllopstal. Juhendaja: Maiu Elken
 3. Lindsalu, Aljona: Jämförelse av svensk flyktingpolitik under det andra världskriget och Syriens inbördeskrig. Juhendaja: Helen Sooväli-Sepping
 4. Rätsep, Anette-Helene: Nordiska Ministerrådet och det Nya nordiska köket. En jämförande text- och bildanalys om det Nya nordiska kökets representationer. Juhendaja: Mart Kuldkepp
 5. Pettri, Anna: Representasjon av syriske flyktinger i Aftenpostens nettutgave. Juhendaja: Mikael Lyshede
 6. Kulikova, Anželika: Inverkan av Nordiska Historien om George R. R. Martins "Sagan om is och eld". En jämförande analys av Vikingartiden med Järnöarna. Juhendaja: Mart Kuldkepp
 7. Harjus, Janeli: Svensk politik i frågan om Estlands självständighet i slutet av det kalla kriget (1989-1991). Juhendaja: Mart Kuldkepp
 8. Veevo, Johanna: Populariteten af dansk skønlitteratur blandt biblioteksbrugere fra Dagø i perioden 2000-2015. Juhendaja: Mikael Lyshede
 9. Mäesalu, Svea: Analyse av oversettelsesteknikker i en norsk barneserie "Kampen". Juhendaja: Maiu Elken
 10. Rohtsalu, Liisi: Oversettelse av ordspill fra norsk til estisk ved eksempel av Jo Nesbøs Doktor Proktor-serie. Juhendaja: Maiu Elken

2015

 1. Aleksandra Fomicheva: Google translate:s översättningsteknik från svenska till ryska: en analys av fyra översatta texter med olika bakgrunder. Juhendaja: Maiu Elken.
 2. Elis Kaljuvee: Vem tillhör vad? Tillhörighetsproblem i Marjaneh Bakhtiaris roman Kalla det vad fan du vill. Juhendaja: Esbjörn Nyström.
 3. Madli Suurmets: Anvendelse af onomastiske strategier ved navnene på den store Estlandsliste. Juhendajad: Peder Gammeltoft, Johnny G. G. Jakobsen.
 4. Minna Toots: Svenska regeringens (2014-...) djur-relaterade diskurser från kritiska djurstudiers perspektiv. En kritisk diskursanalys. Juhendaja: Mart Kuldkepp.

2014

 1. Vlada Filippova: Forskelle i oversættelser af H.C.Andersens værker for børn og voksne med "Tomelise" og "Improvisatoren" som eksempler. Juhendaja: Mikael Lyshede
 2. Darja Jeršova: Litterær oversættelse af metaforer fra dansk til estisk og russisk i Peter Høegs bog "Frøken Smillas fornemmelse for sne". Juhendaja: Anu Laanemets
 3. Kadri Haljasorg: Svensk-estnisk fackordlista över termer i svenska resultat- och balansräkningar. Juhendaja: Maiu Elken, Enn Veldi
 4. Brita Kaasik: Modalverberne skulle og måtte i skønlitterær oversættelse fra dansk til estisk. Juhendaja: Anu Laanemets
 5. Anna Regina Lokk: Så godt som ind i Norden. En sammenligning af den nye nordiske mad og den nye estiske mad. Juhendaja: Mikael Lyshede
 6. Anne Maarja Mitt: Uløste territoriale tvister: En analyse af Hans Ø. Juhendaja: Rune Holmgaard
 7. Mai-Liis Mägi: Forskoleundervisning i Estland og Danmark – 1. klasseforældres vurderinger og holdninger til forberedelse til skolegangen i Tallinn og Aarhus. Juhendaja: Mikael Lyshede, Jaanika Monroc
 8. Kristel Pallasma: Den omrejsende sjæl eller samisk shamanisme i norrøn litteratur med Fortælling om Vatnsdølerne og Ynglingesaga som hovedeksempler. Juhendaja: Daniel Sävborg
 9. Diana Pannik: Andlig hopplöshet. En undersökning av andlig hopplöshet som följer på nedbrytandet av gudsbilden i Ingmar Bergmans andliga trilogi. Juhendaja: Daniel Sävborg, Mikael Lyshede
 10. Anne Rikas: Njåls saga. En studie om menneskeoppførsel før og etter trosskiftet. Juhendaja: Daniel Sävborg
 11. Tiiu Tuisk: Är den nordiska välfärdsmodellen på väg att förändras? En närläsning av 12 ledarartiklar i Dagens industri. Juhendaja: Niklas Henriksson
 12. Jette-Liis Tammaru: En kvinde – to navne. Pseudonymets påvirkning af kvindesynet i Hanna Irgens' to sidste værker. Juhendaja: Mikael Lyshede

2013

 1. Feldschmidt, Kati: Ekfraser i Vente og ikke se av Tor Ulven. Juhendaja: Helena Mihkelson
 2. Hiire, Kertu: Översättning från svenska till estniska med hjälp av Google Translate. Juhendaja: Maiu Elken
 3. Katjužanskaja, Darja: Glokal, ogooglebar, pixlig… Mönster i ordbildning hos nya svenska adjektiv under 2000-talet. Juhendaja: Niklas Henriksson
 4. Nittim, Mari: "Døde menn går på ski" (Knut Nærum) Henvisninger til langrenn i norsk kriminallitteratur mellom 1923 og 2012. Juhendaja: Alma Olsen
 5. Oja, Susanna: Sammenlignende mottakingsanalyse av Jon Fosses skuespill i Estlands og Norges teaterkritikk. Juhendajad: Helena Mihkelson, Madli Pesti
 6. Pirk, Norman: Partikkelverbene "komme ut" og "välja tulema". En komparativ analyse. Juhendajad: Anu Laanemets, Snorre Karkkonen Svensson
 7. Sutt, Siim: Minnet av estlandssvenskarna i byn Apelka (Vippal).Juhendaja: Mart Kuldkepp
 8. Tšernjajeva, Jevgenija: "Allt verkligt liv är möte". En läsning av Per Olov Enquists Kapten Nemos bibliotek och Nedstörtad ängel i ljuset av Michail Bachtins dialogism. Juhendaja: Daniel Sävborg
 9. Tkaczyk, Kadri: Attityder till djur i två Astrid Lindgrens verk - En studie av Madicken och Junibackens Pims och Alla vi barn i Bullerbyn. Juhendajad: Daniel Sävborg, Niklas Henriksson
 10. Gross, Maarja: Uppfattning av artiklar om finanskrisen publicerade i dagliga tidningar. Juhendaja: Niklas Henriksson

2012

 1. Jatsa, Anni: Ett metahistoriskt perspektiv på beskrivningar över de Nordiska revolutionerna. Juhendaja: Mart Kuldkepp.
 2. Kampura, Katrin: Jämförelse av två översättningar av Astrid Lindgrens När lilla Ida skulle göra hyss. En deskriptiv komparativ analys. Juhendaja: Maiu Elken.
 3. Kokk, Artur: Zlatan i svenska sportspalter. En semantisk analys av matchreferat om Zlatan Ibrahimovic i svensk press. Juhendaja: Niklas Henriksson.
 4. Kudajeva, Olga: Mäktiga och kvinnliga: kvinnornas roll och position i de fornnordiska och -ryska samhällena under 110-1200-talen ur ett litteraturhistoriskt perspektiv. Juhendaja: Daniel Sävborg.
 5. Mändoja, Sander: Madicken och Elvis. En jämförelse av Madicken och Elvis Elvis ur ett narratologiskt perspektiv. Juhendaja: Niklas Henriksson.
 6. Rand, Elise: Jämförelse av Astrid Lindgrens stilelement i Mio, min Mio i originaltexten och den estniska översättningen. Juhendaja: Maiu Elken.
 7. Tšaikovskaja, Jelena: Tillnamn av skandinaviska kungar från forntiden till senmedeltiden. En pilotstudie. Juhendaja: Mart Kuldkepp.
 8. Uus, Angelica: Nordens enighet under Andra världskriget. En jämförande studie om Halvar G. F. Sundbergs och Atos Wirtanens tankar om ett politiskt enat Norden. Juhendaja: Mart Kuldkepp.

2011

 1. Pajuniit, Liisi: En jämförande analys av Victor Sjöströms manuskript Karin Ingmarsdotter och dess förlaga, Selma Lagerlöfs roman Jerusalem. Juhendaja: Esbjörn Nyström.
 2. Sedler, Darja: Kunstrum i Andersens eventyr. Juhendaja: Esbjörn Nyström.
 3. Kilk, Kaarel: Navnemystik og Madsen - karakternavne i Svend Åge Madsens At fortælle menneskene. Juhendaja: Katrin Kangur.

2010

 1. Bergman, Ketlin: Sammenlignende leksikal semantisk analyse af danske och estiske verber som betegner syn. Juhendaja: Anu Laanemets.
 2. Pertsjonok, Anastasia: Muslimer i de danske medier - sammenligning ag Berlingske Tidende og Politiken 2009-2010. Juhendaja: Rune Holmgaard Andersen.
 3. Tulit, Martin: En komparativ studie av naturalisationsprocesser i Sverige och Estland. Juhendaja: Toomas Lapp.
 4. Gontšarova, Aleksandra: Outsider-motivet i romaner av Dostojevskij och Hamsun. Juhendaja: Esbjörn Nyström.
 5. Lubja, Kait: Teksting. Eksempel fra en norskspråklig film. Juhendaja: Toomas Lapp.
 6. Pihl, Mari: Analyse og sammenlikning av et utvalg av Halldis Moren og Tarjei Vesaas sin lyrikk. Juhendaja: Ingunn Stokstad.
 7. Sokk, Virgi: Undersøkelse av situasjonsavhengig talespråklig variasjon hos en norskspråklig informant. Juhendaja: Ingunn Stokstad.

2009

 1. Laineste, Maarja: En analyse af hovedpersonernes tale i dokumentarfilm "110% Greve". Juhendaja: Peeter Raagaard.
 2. Miilius, Laura: Meänkieli - från en dialekt till ett minoritetsspråk. Juhendaja: Anu Laanemets
 3. Mägi, Sander: Aprilbegivenheder i det danske medie: en medieanalyse om menneskerettigheder i Estland. Juhendaja: Peter Raagaard.
 4. Mändmets, Merle: Fuglene i dansk og estisk folketro og ordsprog. Juhendaja: Peter Raagaard.
 5. Sikk, Kadri: Et kommunikativt undervisningsdesign. Dansk i estisk gymnasieskole. Juhendajad: Toomas Lapp, Juta-Tiia Mägi.
 6. Mihkelson, Helena: Pär Lagerkvist, enkelheten och ljudenligheten. Juhendaja: Esbjörn Nyström.
 7. Tomson, Kristi: Karl XII i estnisk historisk litteratur, i estnisk skönlitteratur och i estnisk folktradition. Juhendajad: Ülle Tarkiainen, Maiu Elken.
 8. Hartšenkio, Natalja: At oversætte det uoversættelige. Tabet i oversættelsesprocessen af de kulturspecifikke udtryk. Juhendajad: Nina Møller Andersen, Anu Laanemets.
 9. Siimsen, Kaili: Kodeveksling. En studie av estisk-norske barn. Juhendaja: Kristel Zilmer.
 10. Muhina, Veera: Integration av flyktingar i Sverige. Juhendaja: Toomas Lapp.
 11. Kuut, Ann: Ett lapptäcke från New Sweden: Marie Malmquist - verk och verklighet. Juhendaja Esbjörn Nyström.

2008

 1. Jeršovskaja, Anna: En bønne, mor. Lissom i hash, fed, chillum, galar, joint, tjald. Ringer der en klokke? Savu, ema. Nagu hašš, kanep, chillum, Tuleb tuttav ette? En analyse af oversættelsen af slang og hverdagssprogsudtryk i Nordkraft. Juhendaja: Anu Laanemets.
 2. Mäe, Maia: Den norske og estiske nasjonalsangen i historisk og nåtidig perspektiv med oppvåkningstiden i bakgrunn. Juhendaja: Kristel Zilmer.
 3. Okas, Kadri: Litterær oversættelse af faste vendinger fra dansk til svensk og estisk. Juhendaja: Anu Laanemets.
 4. Tank, Veronica: Sentrale aspekter ved å oversatte for barn- oversettelse av "Elias- den lille redningsskøyta" som eksempel. Juhendajad: Anu Laanemets ja Inger Synnøve Moi.
 5. Valk, Raili: Holdninger till hjemmeundervisning i Estland og Norge. Juhendaja: Inger Synnøve Moi
 6. Limmer, Karoliine: "Mis see eesti keeles on, ei tea?" ("Vet du hva det er på estisk?"). En undersøkelse av språksituasjonen og samtalestrategier hos en trespråklig familie med tospråklige estisk-norske barn. Juhendaja: Kristel Zilmer.
 7. Sooberg, Kadri: Præsterollen i dansk film og samfund. Juhendaja: Peter Raagard.

2007

 1. Aug, Airika: Efternamn i Sverige genom tiderna. Juhendaja: Katrin Maandi.
 2. Kostina, Antonina: "Der grodde hveteåkrer selvsådd, og der vokste det vintrær." Skildringar av reisemotivet i Vínland-sagaer. Juhendajad: Kristel Zilmer ja Inger Synnøve Moi.
 3. Kutser, Kersti: Mediebilde av Estland i norske aviser i år 2004. Juhendajad: Kristel Zilmer ja Inger Synnøve Moi.
 4. Kuusemäe, Kätlin: Verbene 'komme' og 'gå' i partikkelverb. Juhendaja: Kristel Zilmer.
 5. Käsper, Kati: Kvinnokaraktärer och kvinnosyn i Liza Marklunds romaner. Juhendaja: Katrin Maandi.
 6. Kütt, Kirsti: Kristisk diskursanalyse af TV-debat mellem Pia Kjærsgaard og Helle Thorning-Schmidt. Juhendaja: Sven Brodersen.
 7. Laurisaar, Mirjam: Valgdimensioner i Martin A. Hansens Løgneren. Analyse med hensyn på valgdimensioner i Martin A. Hansens roman Løgneren. Juhendaja: Peter Raagaard.
 8. Štrik, Kristi: Naturnamn på Nuckö halvön. Juhendaja: Katrin Maandi.
 9. Tilgar, Terje: Fuglenes betydning i norsk og estisk folketro. Juhendajad: Kristel Zilmer ja Inger Synnøve Moi.
 10. Kauge, Liis: Oversettelse av kulturspesifikke ord og uttrykk fra norsk til estisk i "Kristin Lavransdatter" av Sigrid Undset. Juhendajad: Kristel Zilmer ja Ingrid Synnøve Moi.

2006

 1. Blixt, Lilia: Två modeller för undervisning i svenska för invandrare. En pilotstudie. Juhendaja: Katrin Maandi.
 2. Kuldkepp, Mart: Baltoskandia och strävan efter baltiskt-skandinaviskt samarbete 1917-1942. Juhendaja: Katrin Maandi.
 3. Mutso, Andres: Två minnesdikter - Eyvindr Finnsson skáldaspillirs Hákonarmál och Sigvatr Þórðarsons Erfidrápa Óláfs Helga - under religionbytes skede i Norge. Juhendaja: Kristel Zilmer.
 4. Nõmmiste, Evelin: Svenskarnas bild av ester/Estland och esternas bild av svenskar/Sverige i två dagstidningar i samband med Estonia-katastrofen. Juhendaja: Katrin Maandi.
 5. Seinas, Maarja: Återgivning av Þórr i den poetiska Eddan. Juhendaja: Kristel Zilmer.
 6. Vahtramäe, Marit: Makten i social arbete. Juhendaja: Katrin Maandi.
 7. Kõressaar, Anneli: Roller i Jonas Gardells böcker "En komikers uppväxt" och "Vill gå hem". Juhendaja: Katrin Maandi
 8. Saul, Kaire: Nogle forandringer i det danske bibelsprog i 1900-tallet i lyset af tre forskellige autoriserede bibeloversættelser. Juhendaja: Morten Lassen
 9. Kallas, Triin: Hemmeligheder i Pia Juuls noveller. Undersøgelse med hensyn på hemmelighedsmotiver i Pia Juuls noveller. Juhendaja: Morten Lassen
 10. Tinkus, Kristi: Smilla Jaspersen: En forening af to modpoler? Et portræt af en kvinde. Juhendaja: Katrine P. Frausig, Morten Lassen
 11. Solnask, Grete: Nordeuropæisk miniamerika. Juhendaja: Morten Lassen
 12. Tamm, Elisabeth: Kontrastiv analyse af det danske og estiske vokalsystem. Juhendaja: Nina Møller Andersen
 13. Rüütel, Katrin: Metaforer og artumentationsteknikker i danske sprogbrug med eksempler fra Pia Kjærsgaards taler. Juhendaja: Morten Lassen

2005

 1. Treial, Riin: Hvordan er "Hjertesorg", "Skyggen" og "Den lille pige med svovlstikkerne" knyttet till H. C. Andersens levnedsløb og samtidens samfund? Juhendaja: Bent Voldby
 2. Aug, Tuuli: "Kongens Fald" - analyse og fortolkning. Juhendaja: Bent Voldby
 3. Nõukas, Annika: Traditioner og deres betydning ifølge. Leif Panduros roman "Rend mig i traditionerne". Juhendaja: Bent Voldby

Skandinavistika osakonnas kaitstud magistritööd:

Autor

Pealkiri

Juhendaja

Kaitsmise aasta

Elken, Maiu

Esternas val vid användning av bestämdhet i svenska substantivfraser (4+2)

Katrin Maandi

2008

Feigenbaum, Anneli Översättning av Camilla och Viveca Stens bok Djupgraven Maiu Elken 2021
Hansen, Marit "Mamma har angst (igjen)": Representasjoner av psykiske sykdommer i norsk barnlitteratur Kristel Zilmer 2016

Hiiemäe, Evelin

Döden kommer med posten. Svenska och estniska döds- annonser. En jämförande studie. (4+2)

prof. Stig Örjan Ohlsson

2005

Hollo, Nele

Marie, du lyver!” Om omsetjing av poetiske verk frå dei skandinaviske språka til estisk: skildring, analyse og vurdering. (4+2)

prof. Idar Stegane, prof. Jüri Talvet, MA Kristel Zilmer

2002

Jeršovskaja, Anna

Hverdagens grønsager: En analyse af grønsagsmetaforer i dansk og estisk (3+2)

Anu Laanemets

2010

Jürna, Merike

[α] som i alfa? En længdeundersøgelse af fem esteres tilegnelse af danske urundude fortungevokaler. (4+2)

prof. Jens Norman Jørgensen

2005

Kandla, Mari

Livet i Nucköområdet under perioden 1943-1956: En intervjuanalys grundad på kulturtraumatiska teorier. (4+2)

Helen Sooväli-Sepping

2010

Kauge, Liis

Å oversette kulturspesifikke termer fra norsk til estisk i prosalitteraturen. (3+2)

Anu Laanemets

2009

Kiviste, Kadri

Prepositioner i estniska studenters svenska. (4+2)

prof. Stig Örjan Ohlsson

2001

Kokk, Artur

Stenkastning och explosioner i Husby: En komparativ textanalys av tematiken i nyhetsartiklar om upplopet i Husby. (3+2)

Niklas Henriksson

2014

Kostina, Antonina

"Hun seglet til havs og hadde gunstig reise til Norge." Skildringer av reisende kvinner i islendingesagaer. (3+2)

Kristel Zilmer, prof. Else Mundal

2009

Kudajeva, Olga

Fornnordiska kvinnoroller i ett litterärt perspektiv: En studie av rollbyten hos kvinnorna i Laxdoela saga, Voelsunga saga och Tristrams saga ok Ísondar. (3+2)

prof. Daniel Sävborg

2014

Kuldkepp, Mart

Den estnisk-svenska regionalistiska diskursen under mellankrigstiden: Ett kulturellt perspektiv (3+2)

prof. Jean Francois Battail, Pärtel Piirimäe

2010

Kutser, Kersti

Lille Las Vegas: Estland som turistmagnet for nordmenn. (3+2)

Anu Laanemets

2009

Laanemets, Anu

Dannelse og anvendelse af passiv i dansk, norsk og svensk. (4+2)

prof. Stig Örjan Ohlsson, førstelektor Kristi Mac Donald

2004

Laidmets, Ruth

Utvecklingen av estlandssvenskarnas nationalitetskänsla och finlandssvenskarnas eventuella roll i den. Kulturella kontakter mellan estlandssvenskar och finlandssvenskar 1850-1940. (4+2)

prof. Stig Örjan Ohlsson

2005

Maripuu, Eva-Mai

Estlandssvenskarnas nationella identitetsskifte efter emigrationen till Sverige under 1940-talet

Mart Kuldkepp

2015

Mihkelson, Helena

En undersökning av berättarteknik och luckor i Tage Aurells författarskap (3+2)

Esbjörn Nyström

2011

Miilius, Laura

Lycksalighetens ö: En jämförande analys av Hilding Rosenbergs libretto och P. D. A. Atterboms sagospel (3+2)

Esbjörn Nyström

2011

Mutso, Andres

De tidiga hänvisningarna till religionsskifte och kristendom i skaldekväden under andra hälften av 900-talet. (3+2)

Kristel Zilmer

2008

Mändoja, Sander

Möten med näcken och sjörået. En studie av trosföreställningar kring vattenboende väsen i sägner från sydvästra Sverige.

prof Daniel Sävborg

2015

Nittim, Mari Norsk-estisk-norsk medisinsk ordbok Maiu Elken 2020

Okas, Kadri

Hvad kan vi læse ud fra kogebøger?  En sammenligning af ældre danske og estiske kogebøger (3+2)

Anu Laanemets, Mikael Lyshede

2011

Pallasma, Kristel

Bjergboerne: Hellige sten i samisk tro og deres mulige spor i norrøn sagalitteratur med eksempler fra Íslendingasögur

prof Daniel Sävborg 2016

Pedaru, Liisa

ˮInte kan ett kinesbarn heta Petterˮ. En jämförande analys av egennamn i Astrid Lindgrens böcker och i estniska översättningar.

Maiu Elken

2015

Piksarv, Karoliine

"Frosken, hvor er du?“ – syntaktisk kompleksitet i skriftlige fortellinger av estiske innlærere av norsk som fremmedspråk (3+2)

Anu Laanemets

2013

Piskarjova, Anna

Svenska, estniska och ryska TV-debatter: En samtalsanalys (3+2)

Anu Laanemets

2011

Potapova, Ekaterina

A. Lindgrens Pippi Långstrump och dess översättning till ryska. (3+2)

Anu Laanemets

2008

Roovere, Anne

Sonjas väg till erkännande - en studie om mottagandet av Sonja Åkesson genom ett halvsekel. (3+2)

prof. Jean-Franįois Battail

2008

Schmidt, Mari-Liis Spørgsmål-svar sekvenser og minimalresponser i danske talkshows Nicholas Hedegaard Mikkelsen, Antonina Kostina 2019

Schönberg, Alar

Några inblickar i den estlands- svenska identiteten i slutet av 1930-talet. (4+2)

prof. Stig Örjan Ohlsson

2002

Sepp, Kait Clothing, textiles, and textile work in Snæfellingasögur - a comperhensive analysis PhD Riina Rammo, PhD Mart Kuldkepp 2018
Sild, Marite Den moderna nordiska deckarens särart prof. Daniel Sävborg 2021

Sooväli, Helen

Esternas bild av svenskar och Sverige i estniska tidningar. (4+2)

Leelo Keevallik

2000

Tapper, Rika Hvordan komme levende tilbake fra en gravhaug? En analyse av haugbuer i norrøne tekster prof. Daniel Sävborg 2021

Tilgar, Terje

Forestillinger om fugler i norsk og estisk folketro, spesielt knyttet til ravn, kråke, svale og gjøk (3+2)

Ingunn Stokstad

2011

Tishunina, Anastasiia Människa blir monster: Asociala hjältar som lämnar samhället i islänningasagorna prof. Daniel Sävborg 2020

Tomingas-Joandi, Siiri

Kontakter mellan alver och människor: Svenska, norska och danska sägner ur ett kulturhistoriskt och litteraturvetenskapligt perspektiv. (3+2)

Kristel Zilmer

2007

Tšaikovskaja, Jelena

Stockholms blodbad i skönlitteraturen: En jämförande analys av Johannes V. Jensens ”Kongens Fald”, August Strindbergs ”Kungshamns-Gisslan” och Mika Waltaris ”Mikael Karvajalka”. (3+2)

prof. Daniel Sävborg

2014

Tuvikene, Ülle

Metaforer i tidningstexter beträffande estniska flyktingar under andra världskrigets slutskede i dagstidningar Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. (4+2)

Anu Masso

2008

Vaks, Adele Nomenfrasens morfosyntaks hos tospråklige estisk-norske barn Maiu Elken, Antonina Kostina 2021

Zilmer, Kristel

Kristne runeinnskrifter i dynamisk sammenhang: tekstuelle utviklingslinjer og kulturhistorisk kontekst. (4+2)

Terje Spurkland

2000

 

Õppimine klassikalise filoloogia osakonnas

Õppimine klassikalise filoloogia osakonnas

Õppimine anglistika osakonnas

Õppimine anglistika osakonnas
Poola lipp

Tartu Ülikoolis tähistatakse poola keele õpetamise aastapäeva