Foto:
Johan Paul Hion

Septembris alustas maailma keelte ja kultuuride kolledžis tööd võõrkeeleõpetajate inspiratsioonirühm VOPS

Töörühmaga on oodatud liituma kõik kolledžis võõrkeeli õpetavad õppejõud, kes soovivad jagada enda kogemusi ja õppida kolleegide kogemustest. Kohtumised toimuvad reeglina iga kuu viimasel reedel kell 10.15 Lossi 3-414.

Infovahetus ja materjalide jagamine toimub VOPSi meililisti vahendusel, millega saab liituda siin.

Seni toimunud seminaride teemad:

30.09.2022 „Õppijate vigade parandamine suulises kõnes“, arutelu juhtis Katrin Saar. Rääkisime sellest, milliseid vigu õppijad teevad, millest on need tingitud ning kas ja kuidas peaks õpetaja sekkuma ja andma tagasisidet.

28.10.2022 "Rühmadünaamika klassiruumis", arutelu juhtis Anneli Sigus. Elav arutelu keerles selle ümber, kas ja kuidas luua rühmatunnet ja parandada rühma sidusust, miks rühmatunnet keeletundi vaja on ja kuidas seda hoida.

Novembri viimasel reedel (25.11) tuleb teemaks "Smartboard'i võimalused" ja arutelu juhib Mari Kruse. Kes veel pole kõiki nutitahvli võimalusi tundma õppinud või katsetanud, saab pärast koolitust kindlasti targemaks ja osavamaks. 

Töörühma tegevust koordineerivad Katrin Saar ja Terje Loogus.

#instituudist
Töötajate kontaktid

Anglistika osakonna kontaktid

#instituudist
Slavistika osakonna üritused

Slavistika osakonna üritused

#instituudist
Slavistika osakonna uudised

Slavistika osakonna uudised