Teadustegevus

Tõlkeõpetuse ja -uuringute osakonna töötajate teadustegevus:
 

Osakonna juhataja, vene keele ja tõlkeõpetuse lektor Sirje Kupp-Sazonov (PhD).
Peamise uurimisvaldkonnad on vene ja eesti keele võrdlev grammatika, vene-eesti tõlge. Kaitses doktoriväitekirja О роли грамматики в переводе (на материале временных форм глагола в русском и эстонском языках) 2015. aastal Tartu Ülikoolis.
Publikatsioonid ETISes.

Tõlkeõpetuse professor Luc Jan A. van Doorslaer (PhD).
Peamised uurimisvaldkonnad on ajakirjandus ja tõlkimine, ideoloogia ja tõlkimine, imagoloogia ja tõlkimine ning tõlketeaduse institutsionaliseerumine. Kaitses doktoriväitekirja Cyriel Buysse in deutscher Übersetzung. Eine Fallstudie zur Funktion von Übersetzungen der kleinen flämischen in der grossen deutschen Literatur (1900-20) 2000. aastal KU Leuvenis.
Publikatsioonid ETISes.

Tõlkeõpetuse kaasprofessor Terje Loogus (PhD).
Peamised uurimisvaldkonnad on tõlge ja kultuur. Kaitses doktoriväitekirja Kultur im Spannungsfeld translatorischer Entscheidungen: Probleme und Konflike 2008. aastal Saksamaal Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Publikatsioonid ETISes.

Kirjaliku tõlke nooremlektor, tõlketeaduse nooremteadur Reelika Saar (MA).
Peamised uurimisvaldkonnad on masintõlke kasutamine ja selle mõju, tõlkija digipädevus. Kirjutab doktoriväitekirja Machine translation literacy in Estonia and its impact on the perception of translation.
Publikatsioonid ETISes.

#teadus

Ekaterina Iaschuk kaitseb doktoritööd „Творчество М.Н. Загоскина в процессе формирования русской национальной идеологии“

19. detsembril kell 14.15 kaitseb Ekaterina Iaschuk doktoritööd „Творчество М.Н. Загоскина в процессе формирования русской национальной идеологии".
#rahvusvaheline #teadus #ühiskonnale
Naine kirikus

Aruteluring: kas religioon soosib või takistab soolist vägivalda?

#koostöö #teadus
Peahoone lippudega_2022_Foto_Andres_Tennus

Rahvusvaheline töötuba „The Same Event? Morphologies, Reflections, Disseminations“