Tasulised teenused

Hinnakiri on kehtestatud filosoofiateaduskonna dekaani korraldusega nr 5-1.4/FL1065 alates 01.07.2015


Teenus

Ühik
Hind
sisetarbijale
/EUR/
Hind
välistarbijale
/EUR/
(keele)kursus täiendusõppijale EAP 40,00 40,00
tõend kursuse läbimise kohta tk 2,50 3,00
tõend õpetaja soovituse ja/või hinnanguga üliõpilase keeleoskusele (tagasiulatuvalt kuni 3 aastat) tk

4,17

5,00
õpetaja hinnang keeleoskusele etteantud vormi alusel (tagasiulatuvalt kuni 3 aastat) tk 3,33 4,00
paljundus leht 0,08 0,10
printimine leht 0,08 0,10
spiraalköide tk 1,67 2,00
keeletest üliõpilastele kord 25,00 30,00
keeletest teistele kord 33,33 40,00
TORFL test A1-A2 kord 58,33 70,00
TORFL test B1 kord 66,67 80,00
TORFL test B2 kord 75,00 90,00
TORFL test C1-C2 kord 79,17 95,00
vene keele kodakondsuseksam kord 70,83 85,00
TORFL keeleeksami konsultatsioon akadeemiline tund 8,33 10,00
vene keele kodakondsuseksami konsultatsioon akadeemiline tund 16,67 20,00
TORFL keeletestide proovitestimine kursustel osalejatele tk 8,33 10,00
TORFL keeletestide proovitestimine teistele tk 16,67 20,00
tõlge võõrkeelest eesti keelde** A4 lk* 16,67 20,00
tõlge eesti keelest võõrkeelde** A4 lk* 25,00 30,00
tõlge võõrkeelest võõrkeelde** A4 lk* 33,33 40,00
eestikeelse teksti toimetamine** A4 lk* 12,50 15,00
võõrkeelse teksti toimetamine** A4 lk* 20,83 25,00

* 1 A4 lk = 1800 tähemärki koos tühikutega

** hinnakirjas on väljatoodud orienteeruv hind, soovitame küsida täpset hinnapakkumist.

Sisetarbija hind kehtib ülikoolisisestele struktuuridele. Üliõpilastele kehtivad välistarbija hinnad.

Info kursustele registreerimise kohta.
 

Lisainfo kolledži teenuste ja hindade kohta - keeled@ut.ee või 737 5357

#instituudist
freepik_avok.jpg

Akadeemilise väljendusoskuse keskus - AVOK

#instituudist
Tulemas on rahvusvaheline konverents kataloogidest vanades kultuurides

Antiikkeeled ja -kultuurid kõrvalerialana

#instituudist
Töötajate kontaktid

Aasia regiooni keelte osakonna kontaktid