Foto:
Tartu Ülikool

Täiendusõpe

Mikrokraadiprogramm „Tõlkeabiprogrammid, masintõlge ja veebipõhised töövahendid Euroopa Liidu tekstide näitel“

Kestus: 2021/2022 õppeaasta (08.09.2021 - 22.06.2022)
Maht: 12 EAP
Õppetöö vorm: 100% veebipõhine
Õppejõud: Reelika Saar (reelika.saar@ut.ee)
Kursuse kood: HVLC.TK.022
Hind: 540 EUR
Registreerimine avatud kuni: 20.08.2021 (k.a.)
Kursuse detailsem kirjeldus ja registreerimine: Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis
Järjekorda lisamine ja korralduslikud küsimused: Kätlin Lehiste (katlin.lehiste@ut.ee, 737 5358)

Mikrokraadi programmis osalejate õpe on 100% veebipõhine. Kursus toimub peamiselt Moodle'i keskkonnas ja veebiseminarideks kasutatakse kas BigBlueButtoni, Zoomi vm keskkonda. Iseseisvat õpet seminarivabadel nädalatel toetavad veebipõhised õpiobjektid ja õppevideod. Üle nädala toimuvad veebiseminarid. Aktiivne õppetöö kestab mõlemal semestril 16 nädalat.

Programm koosneb kolmest tasemeõppe ainest:
  • HVLC.07.008 Tõlkeabiprogrammid ja tõlkemälud (6 EAP) - kursusel on 2 osa: osa 1 (sügisel), osa 2 (kevadel)
  • HVLC.07.018 Masintõlke toimetamine (3 EAP) - toimub kevadel
  • HVLC.07.009 Sissejuhatus Euroopa Liidu tekstide tõlkimisse (3 EAP) - mikrokraadi programmis osalejad läbivad vaid aine esimese osa sügissemestril.

Sügissemestri kursuste veebiseminarid toimuvad üle nädala kolmapäeviti ja reedeti kl 16.15-17.45. Esimene kohtumine on 15. septembril. Täiendava info, õpikeskkonda pääsemise jm kohta saadame e-posti teel enne õppetöö algust. Kevadsemestri veebseminaride aeg jääb suure tõenäosusega samaks, ent täpsed toimumisajad kinnitatakse hiljemalt 15. detsembriks.
 

Kursuse kirjeldus ja registreerimine


Rohkem infot mikrokraadiprogrammide kohta Tartu Ülikoolis leiad elukestva õppe keskuse kodulehelt.


Varasemad täiendusõppeprogrammid:

Lähtudes masintõlke järjest laialdasema kasutuse suunas liikuva tõlketeenuste turu ootustest, on kursuse eesmärk valmistada ette tõlkijaid/toimetajaid, kes suudaksid täita uusi rolle, mille masintõlke areng on viimastel aastatel keeleteenuste sektoris loonud, ning kes oskaksid kiiresti kohaneda tõlkimiseks arendatavate uute süsteemidega ja ressurssidega ning neid parimal viisil enda töös kasutada.

  • Ülevaade masintõlke arenguetappidest ja põhiprobleemidest, üldistest ja eriotstarbelistest masintõlkesüsteemidest, masintõlke järeltoimetamisest üldiselt, kitsast tehisintellektist, masintõlke ja tõlkemälude erinevustest ning koostoimest; harjutused ja nende analüüs
  • Masintõlke järeltoimetamise eri tasemed ja kvaliteedieesmärgid, järeltoimetamise juhised, sisendi kvaliteet; harjutused ja nende analüüs
  • Masintõlke toimetamise kvaliteedi hindamise viisid, harjutused ja analüüs

Periood11.01.2021 - 05.02.2021 (auditoorseid seminare: 4; ühe seminari kestus: 3 akadeemilist tundi)

Õppejõud: Reelika Saar

Täiendusõppeprogramm on mõeldud kõigile tõlkeabiprogrammidega ja tõlkemäludega töötamisest huvitatuile, kes seni nimetatud valdkonnaga kokku pole puutunud või kelle tõlkeabiprogrammide kasutuskogemus on vähene. Programmid on ingliskeelsed, õppejõu koostatud harjutustekstid eesti ja inglise keeles. Kursus on mõeldud ka huvilistele, kes on spetsialiseerunud teistele võõrkeeltele, sest kursuse eesmärk on eelkõige õppida tõlkeabiprogrammide ja teiste tehniliste abivahenditega töötama. Osalejad peaksid valmis olema lahendama õppematerjalide alusel iseseisvaid koduseid ülesandeid, mis hõlmavad erisuguste failivormingutega töötamist.

Periood: 24.03.2019 - 02.06.2019 (auditoorseid seminare: 6, ühe seminari kestus: 4 akadeemilist tundi)

Õppejõud: Reelika Saar

Täiendusõppeprogramm on mõeldud kõigile, kes soovivad omandada teadmisi ja praktilisi oskusi erinevate Euroopa Liiduga seotud tekstide tõlkimiseks (eelkõige inglise keelest eesti keelde) ning kelle tõlkimiskogemus selles vallas on vähene.

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija oskab:

  • kasutada Euroopa Liidu tekstide tõlkimiseks vajalikke andmebaase ja allikaid,
  • teab erinevate Euroopa Liidu tekstide iseärasusi,
  • valdab selliste tekstide tõlkimise puhul nõutud või kasulikke põhilisi töövõtteid.

Periood: 11.03.2017 - 20.05.2017 (auditoorseid seminare: 6, ühe seminari kestus: 4 akadeemilist tundi)

Õppejõud: Reelika SaarTasemeõppekursustel osalemine täiendusõppijana:

Vabade kohtade olemasolul on meie tasemeõppe üliõpilastega oodatud liituma ka täiendusõppijad. Kevadised tasemeõppekursused algavad üldiselt veebruari teisel nädalal, ehk 24. akadeemilisel õppenädalal, ja sügisesed kursused septembri esimesel nädalal ehk 1. akadeemilisel õppenädalal. Semestri kestus on 15-16 nädalat (tutvu akadeemilise kalendriga). 

Vaata tõlkeõpetuse õppekava ja kursusi
 

Tasemeõppekursuste hind ja registreerimine:

Tõlkeõpetus on magistriastme õppekava ning kursuse hind kujuneb ainepunkti hinna alusel: 1 EAP (Euroopa ainepunkt) = 45 EUR. Enamasti on kursuste maht 3 või 6 EAP.

Kursusele registreerimise soovist saad meile teada anda täites registreerimisavalduse või kirjutades keeled@ut.ee. Soovitame registreeruda hiljemalt paar tööpäeva enne kursuse algust, et koordinaator saaks kinnitada kursuse esimese toimumise päeva, kellaaja ja ruumi.


Tartu Ülikool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

#täiendusõpe
Baltisaksa kultuuripärand

Mikrokraadiprogramm "Baltisaksa kultuuripärand" ootab osalejaid

#täiendusõpe
Coursera logo

Tartu Ülikooli üliõpilased ja töötajad saavad osaleda populaarse õppeplatvormi Coursera kursustel

#kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe
Tartu ülikooli peahoone ja Ukraina lipud

Tartu Ülikoolis hakatakse õpetama ukraina keelt