Slavistide iga-aastane rahvusvaheline Noorte filoloogide konverents Tartus

22.–24. aprillil 2016 korraldab Tartu Ülikooli slavistika osakond rahvusvahelise noorte filoloogide konverentsi. Konverentsi läbiviimist toetab humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan Margit Sutrop. Sellel aastal toimub konverents juba 43. korda: esimene üliõpilaste konverents Tartus toimus 1963 aastal. 

Slavistika tudengitele mõeldud Tartu konverentsid ühendavad kümneid üliõpilasi erinevatest riikidest kogu maailmast. Rahvusvaheline konverents annab üliõpilastele võimaluse jagada oma teadmisi teiste noorte filoloogidega ja laiendada silmaringi. Sellel aastal osaleb konverentsil 75 noort teadlast 7 riigist: Eesti, Läti, Venemaa, Soome, Kanada, Island ja Kasahstan. 

Konverentsi temaatika on vägagi mitmekülgne ja hõlmab slaavi filoloogia, sotsiolingvistika, etnolingvistika, kulturoloogia, Venemaa ja Euroopa ajaloo ning kirjanduse ideoloogia, tõlkeloo problemaatikat. 

Konverentsi töö toimub kahes sektsioonis — kirjandusteaduslik sektsioon (Lossi 3-307) ja keeleteaduslik sektsioon (Lossi 3-224). Töökeelteks on inglise ja vene keel. 

Konverentsi aukülaliseks on Peterburi Euroopa Ülikooli prof Natalija Mazur, kes peab osalejatele sissejuhatava loengu „“Maastiku tunne“ 18. saj lõpu – 19.saj esimese poole  vene kirjanduses ja maalikunstis“.

Parimad ettekanded avaldatakse kogumikus „Vene filoloogia. 28“. Eelmise konverentsi materjalide kogumikku — „Vene filoloogia. 27“ — esitletakse ürituse avamisel.

Korraldajad tänavad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaani läbiviimiseks eraldatud toetuse eest.


Seminari programmi leiab siit: http://www.ut.ee/FLVE/ruslit/
ning konverentsi kodulehelt.


Lisainfot saab slavistika osakonna töötajatelt: 

Maria Borovikova (kirjandusteaduslik sektsioon) maria.borovikova@gmail.com 
Janeli Nõlvand (keeleteaduslik sektsioon) janeli.nolvand@ut.ee 

Telefonid 737 5353, 737 5228