Skandinavistika osakonna kontaktid

Eva Liina Asu-Garcia
osakonna juhataja, rootsi keele kaasprofessor, PhD (foneetika)

Lossi 3-307
eva.liina.asu-garcia@ut.ee


Daniel Sävborg
skandinavistika professor, PhD

Lossi 3-308
daniel.savborg@ut.ee


Kristel Zilmer
külalisdotsent, PhD (skandinavistika)

kristel.zilmer@ut.ee


Kristina Mullamaa
inglise ja rootsi keele lektor, PhD (inglise keel ja kirjandus)

Lossi 3-317
kristina.mullamaa@ut.ee


Mie Mortensen
taani keele ja kirjanduse külalislektor

Lossi 3-317
mie.mortensen@ut.ee


Øyvind Rangøy
norra keele ja kirjanduse külalislektor, MA

Lossi 3-318
oyvind.rangoy@ut.ee


Ewa Holm
rootsi keele külalislektor

Lossi 3-318
ewa.holm@ut.ee


Maiu Elken
rootsi keele õpetaja, MA 

Lossi 3-316
maiu.elken@ut.ee


Antonina Kostina
norra keele õpetaja, skandinaavia keelte ja kultuuride bakalaureuseõppe programmijuht, MA

Lossi 3-316
antonina.kostina@ut.ee


Viivika Voodla
õppekorralduse spetsialist

737 5212
Lossi 3-311
viivika.voodla@ut.ee

#õpetamine

Högre seminarium - Ewa Holm

Högre seminarium - Ewa Holm
#õppimine #õpetamine
Tudengid_HVHV

Esmakursuslaste infotunnid

#õppimine #õpetamine
Reet Aus (Tennus)

Professor Reet Ausi kursus loob paremat homset