Sisseastumine ja õppimine

Lehekülg on koostamisel.

 

Bakalaureuseõpe kestab kolm aastat ja koosneb nii erialaainetest kui ka üldistest humanitaarteaduslikest ainetest. Õpingute eripäraks skandinavistikas on see, et ühe Skandinaavia keele ja kirjandusega tegeledes omandatakse teadmised ja arusaamisoskus ka teistest Skandinaavia keeltest. Tartu Ülikool on ainus kõrgkool Eestis, kus saab õppida rootsi, norra ning taani keelt ja kirjandust peaerialana.

2022. aastal toimub vastuvõtt norra keele ja kirjanduse erialale. Õppekava tutvustuse ja vastuvõtukuupäevadega seotud info leiad siit

Magistriastmes (MA) kestavad õpingud 2 aastat. Sisseastumiseks on tarvis bakalaureusekraadi, sellele vastavat kvalifikatsiooni või rakenduskõrghariduse diplomit. Kolledžis on 3 MA õppekava, mille all on hulganisti erialasid. Enamik õppekavadel toimub õppetöö päevaõppe vormis, inglise keele õpetaja erialal ka sessioonõppe vormis. Euroopa keeled ja kultuurid on ingliskeelne õppekava, mis tähendab, et sellele õppekavale saavad õppima tulla ka kõik need huvilised, kes eesti keelt ei räägi. Võõrkeeleõpetaja ja tõlkeõpetuse õppekavadel kehtib väga hea eesti keele oskuse nõue. Magistriõppe lõpetamise järel on võimalik jätkata õpinguid doktoriõppes.

Järgnevalt toodud lingid viivad su õppekavade üldtutvustuse juurde ülikooli pealehel.

 • Euroopa keeled ja kultuurid
  Erialad: hispaania keel ja kirjandus, inglise keel ja kirjandus, klassikaline filoloogia, prantsuse keel ja kirjandus, saksa keel ja kirjandus, Skandinaavia keeled ja kirjandused, vene ja slaavi filoloogia.
   
 • Võõrkeeleõpetaja 
  Erialad: hispaania keele õpetaja, inglise keele õpetaja, prantsuse keele õpetaja, saksa keele õpetaja, vene keele õpetaja.
  Inglise keele õpetaja erialal toimub vastuvõtt ka sessioonõppesse. Võimalik on õppida ka mitme aine õpetajaks.
   
 • Tõlkeõpetus
  2022. aastal on vastuvõtt kirjaliku tõlke erialale

Doktoriõpe on kõrghariduse kõrgeima astme õpe, mille eesmärk on iseseisvaks teadus-, arendus- või kutsealaseks loometööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine. Õppe nominaalkestus on 4 aastat.

Alates 2022. aastast on kogu humanitaarteaduste valdkonna doktoriõpe koondunud ühtse õppekava alla. Maailma keelte ja kultuuride kolledž koordineerib järgmisi doktoriõppe erialasid:

 • hispaania keel ja kirjandus
 • inglise keel ja kirjandus
 • klassikaline filoloogia
 • prantsuse keel ja kirjandus
 • saksa keel ja kirjandus
 • Skandinaavia keeled ja kultuurid
 • tõlketeadus
 • vene keel ja kirjandus

Rohkem infot doktoriõppe võimaluste kohta leiad ülikooli pealehelt ja valdkondliku doktoriõppe keskuse kodulehelt.

Lehekülg on täiendamisel.

Skandinaavia keelte ja kultuuride õppekava on Eestis ainulaadne ning siin omandatud teadmised ja oskused annavad sulle eelise nii edasiõppimisel kui ka tööturul. Õpingutes keskendud ühele Skandinaavia keelele, kuid õpid tundma ka kaht teist keelt. Skandinavistikast leiad eest Põhjala entusiastide kogukonna, mis on piisavalt väike, et sind näha ja väärtustada, kuid samas küllalt suur, et sa leiaksid just endale sobiva uurimisvaldkonna ja õpitee. 

Skandinavistika osakonna lõputööd

Tule Skandinaavia keeli ju kultuuri õppivate tudengite varjuks. Lähemat infot tudengivarjuks hakkamise ja registreerumise registreerumise kohta leiad siit.

#õppimine
Tudengid gloobust uurimas.

Tudengilt tudengile vestlusring: õpingud välismaal

#koostöö #õppimine #rahvusvaheline
Kolme rektori stipendium

Kolme rektori stipendium eesti, läti ja leedu keele oskajatele ootab kandidaate

#kooliõpilasele #kultuur #õppimine
Goethe-Seltsi tõlkevõistlus

Saksa-eesti tõlkevõistlus ootab 15. veebruarini tudengite töid