Rahvusvaheline seminar „Vene rahvusmüüt oma arengus"

28.-30. juunil toimub Tartu ülikoolis vene rahvusmüüte käsitlev rahvusvaheline seminar „Vene rahvusmüüt tema arengus“. Venekeelsel seminaril analüüsitakse rahvusmüüte ja impeeriumi ideoloogia kajastamist kirjanduses.

Seminari traditsioon ulatub tagasi 1987. aastasse, kui toimus esimene Helsingi-Tartu ühisseminar Helsingi ülikoolis, millest Tartu ülikooli esindajatena võtsid osa Juri Lotman, Zara Mints, Sergei Issakov, Valeri Bezzubov ning ka praegused TÜ professorid Peeter Torop ja Ljubov Kisseljova. Sellest ajast peale toimuvad seminarid kordamööda Tartus ja Helsingis iga kahe aasta tagant. „Seminarid on ammu omandanud suure konverentsi mastaabi, kuid traditsiooni järjepidevuse märgistamise eesmärgil pole ümbernimetamist toimunud,“ sõnab TÜ vene kirjanduse korraline professor, lisades, et seminarid on temaatilised: „Kaks viimast teemat olid „Kultuuriruumi mütoloogia“, mida käsitleti Tartus ja „Politics of Literature and Poetics of Power“, mida vaadeldi lähemalt Helsingis.“

2013. aasta seminari teema on otseselt seotud õppetooli teadustöö suunaga uurida rahvusmüüte ja impeeriumi ideoloogia kajastamist kirjanduses. Seminarist võtavad osa lisaks Eesti ja Soome uurijatele teadlased USAst, Kanadast, Saksamaalt, Venemaalt ja Ukrainast. Paralleelsektsioone ei kavandata, et tõhustada ülddiskussiooni ja vaba arutelu valdkonna peamiste uurimissuundade ja -meetodite üle.

Seminari korraldab TÜ slaavi filoloogia osakonna vene kirjanduse õppetool koostöös Helsingi ülikooli slavistidest kirjandusteadlastega. Tartu ülikooli ja Helsinki ülikooli koostöös on asutatud ka rahvusvaheline teadustööde sari “Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia”, mille raames on ilmunud 12 kogumikku.

Seminari korraldamist toetavad hasartmängumaksu nõukogu ja projekt FLGR 0469.

Seminarile on oodatud magistrandid, doktorandid ja kõik huvilised. Vaata programmi.

Vene kirjanduse õppetooli kodulehekülg.

Lisainfo:
Ljubov Kisseljova
TÜ vene kirjanduse korraline professor
tel 737 5353
ljubov.kisseljova [ät] ut.ee