Foto:
Unsplash

Õppimine germanistika osakonnas

Oleme saksa keele kui omaaegse Baltikumi peamise kultuurkeele järjepidevuse hoidjad. Meie peamised uurimissuunad on baltisaksa keel ja kultuur, tõlkelugu, kultuurididaktika ja saksa kirjandus. Meil on kauaaegne aktiivne koostöö Göttingeni ning Potsdami ülikooliga ja paneme rõhku sellele, et meie tudengid veedaksid välissemestri Saksamaal. Meie õppejõududest kolmandik kõneleb saksa keelt emakeelena ning koostöös DAAD-ga saab sooritada ka saksa keele tasemeteste. Lisaks selle leiavad kõik keelehuvilised germanistika osakonnast erinevaid saksa keele, sh erialakeele, kursuseid. 

 

#instituudist
Töötajate kontaktid

Anglistika osakonna kontaktid

#instituudist
Slavistika osakonna üritused

Slavistika osakonna üritused

#instituudist
Slavistika osakonna uudised

Slavistika osakonna uudised