Foto:
Pixabay

Õppimine balti regiooni keelte osakonnas

Naabrite keele ja kultuuri tundmine ei jookse kunagi mööda külgi maha. Eks ole ju meilgi meeldiv, kui välismaalane meie keeles tervitab või lausa pikemalt juttu ajab. Keeleoskus ja vastava maa eripära tundmine avab uksed nii teadus- kui ka ärimaailma. 

Balti regiooni keelte osakonnas saab lisaks eesti keelele õppida kahe naabermaa keeli – läti ja leedu keelt. Pakume ka väga erinevaid kultuurikursusi, mis aitavad õpitava keele päritolumaad paremini tundma õppida, luues sel moel vajaliku taustsüsteemi keele omandamiseks. Läti ja leedu keele ja kultuuri kursusi saab valida nii üksikult kui ka 24 EAP mahus valikmoodulina.

Meie eesti keele kursused on mõeldud eelkõige Tartu ülikooli saabunud välisüliõpilastele ja –õppejõududele, aga ka kõigile teistele Tartus elavatele välismaalastele. Valikus on inglise keele baasil intensiivkursust ja suur hulk tavapäraseid kaks korda nädalas toimuvaid praktilise keele kursusi. Alustada saab päris algusest ja jätkata kuni kõrgtasemeni. 

Tutvu eesti keele ja kultuuri kursustega

Läti ja leedu keele kursused on mõeldud kõigile huvilistele nii ülikoolis kui ka väljaspool.

Tutvu läti keele ja kultuuri kursustega

Tutvu leedu keele ja kultuuri kursustega

Läti ja leedu keele, kultuuri, kirjanduse, ajaloo kursusi saab valida nii üksikult kui ka 24 EAP mahus valikmoodulina. Võimalik on valida kahe suuna vahel:

Leedu suund

 • FLEE.04.222 Balti rahvad ja keeled: päritolu, arengulugu ja tänapäev (3 EAP)
 • HVLC.09.033 Leedu aja- ja  kultuurilugu (6 EAP)
 • HVLC.09.023 Leedu keel algtasemele I, tase 0 > A1.1 (6 EAP)
 • HVLC.09.024 Leedu keel algtasemele II, tase A1.1> A1.2 (6 EAP)
 • HVLC.09.025 Leedu keel algtasemele III, tase A1.2>A2.1 (6 EAP)
 • HVLC.09.027 Leedu kirjandus ja film (3 EAP)

Läti suund

 • FLEE.04.222 Balti rahvad ja keeled: päritolu, arengulugu ja tänapäev (3 EAP)
 • HVLC.09.037 Läti aja- ja kultuurilugu (6 EAP)
 • HVLC.09.019 Läti keel algtasemele I, tase 0 > A1.1 (6 EAP)
 • HVLC.09.020 Läti keel algtasemele II, tase A1.1> A1.2 (6 EAP)
 • HVLC.09.021 Läti keel algtasemele III, tase A1.2 > A2.1 (3 EAP)
 • HVLC.09.022 Läti grammatika- ja tõlkekursus, tase A2 (3 EAP)
 • HVLC.09.026 Läti kirjandus ja film (3 EAP)

Korraldame alates 1998. aastast rahvusvahelisi eesti keele suvekursusi, kus osaleb igal aastal enam kui 50 inimest üle maailma. Osalejate seas on nii eesti juurtega inimesi, oma töö kaudu Eestiga seotud ettevõtjaid kui ka lihtsalt innukaid keelehuvilisi. Valida saab viie erineva keeletaseme vahel algtasemest edasijõudnuteni. Keeletundides täiendatakse sõnavara ja grammatikateadmisi ning arendatakse lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja vestlusoskust. Kultuurirprogramm keskendub Tartu tutvustamisele läbi kaasahaaravate tegevuste, mis on ühtlasi hea võimalus teiste osalejatega suhelda.

Lisateave eesti keele suvekursuste kohta

#instituudist

Ruumide rent

Maailma keelte ja kultuuride instituudi ruumide rendihinnad
#instituudist

Õppehoonete lahtiolekuajad

Maailma keelte ja kultuuride instituudi õppehoonete asukohad ja lahtiolekuajad
#instituudist #ülikoolist #valdkonnast
Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledž

Maailma keelte ja kultuuride kolledžist saab instituut