Nõukogu

Esimees:

Terje Loogus, PhD, HVLC juhataja

Liikmed:

 • Elsa Triin Raidla, üliõpilaste esindaja
 • Ester Suur, üliõpilaste esindaja
 • Eva Liina Asu-Garcia, PhD (foneetika), skandinavistika osakonna juhataja
 • Gerli Lokk, MA (eesti keele ja kirjanduse õpetaja), töötajate esindaja
 • Helena Saare, üliõpilaste esindaja
 • Jane Klavan, PhD (üldkeeleteadus), töötajate esindaja
 • Janika Päll, PhD (klassikaline filoloogia), klassikalise filoloogia oakonna juhataja
 • Karolin Allikas, üliõpilaste esindaja
 • Klaarika Kaldjärv, PhD (hispaania keel ja kirjandus), töötajate esindaja
 • Mariia Sherikh, üliõpilaste esindaja
 • Natalija Joonas, MA (vene keel), töötajate esindaja 
 • Raili Marling, PhD (inglise keel ja kirjandus), anglistika osakonna juhataja, asejuhataja
 • Reet Bender, PhD (saksa keel ja kirjandus), germanistika osakonna juhataja
 • Sirje Kupp-Sazonov, PhD (vene keel), tõlkeõpetuse ja -uuringute osakonna juhataja
 • Tanel Lepsoo, PhD (prantsuse keel ja kirjandus), romanistika osakonna juhataja, asejuhataja
 • Tatjana Stepaništševa, PhD (vene kirjandus), slavistika osakonna juhataja
 • Tiina Kattel, MA (maailmakirjandus), Aasia ja Balti regiooni keelte osakondade juhataja

Sekretär:

Kätlin Luhamägi, HVLC administratiivjuht
 

Maailma keelte ja kultuuride instituudi põhikiri

#instituudist

Ruumide rent

Maailma keelte ja kultuuride instituudi ruumide rendihinnad
#instituudist

Õppehoonete lahtiolekuajad

Maailma keelte ja kultuuride instituudi õppehoonete asukohad ja lahtiolekuajad
#instituudist #ülikoolist #valdkonnast
Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledž

Maailma keelte ja kultuuride kolledžist saab instituut