Keelekursused, keeletestid ja keeletõendid

Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledž pakub erinevaid keelekursusi nii algajatele, kesktasemele kui ka edasijõudnutele. Valikus on enam kui 20 võõrkeelt: araabia, eesti, hiina, hispaania, inglise, itaalia, jaapani, korea, ladina, leedu, läti, norrapoola, prantsuse, rootsi, saksa, taani, tšehhiukraina, vanakreeka ja vene keel. Lisaks saab osaleda kultuurikursustel. Valige keel, mida soovite õppida, ja lugege sel semestril toimuvate kursuste kohta rohkem.

Kõikide kursuste ajakavad lähtuvad akadeemilisest kalendrist. Õppeaasta algab augusti lõpus/septembri alguses. Registreerimine kevadsemestri kursustele algab 15. detsembril ja sügissemestri kursustele 16. mail. Kõik keelekursused kestavad tavaliselt 15-16 nädalat.

Alt leiate lisateavet selle kohta, kuidas registreeruda kursustele Tartu Ülikooli üliõpilasena, külalisüliõpilasena mõnest teisest Eesti kõrgkoolist või täiendusõppijana.

Keelekursustele registreerimine üliõpilasena

Keelekursustele registreerimine külalisüliõpilasena

Keelekursustele registreerimine täiendusõppijana

Keeleoskustasemete skaala kirjeldab iga taseme os​aoskusi. 

Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemis lähtutakse kolmest tasemest:

  • A – algeline keelekasutus (Basic User)
  • B – iseseisev keelekasutus (Independent User)
  • C –  vaba keelekasutus (Proficient User)

Need kolm laia taset jagunevad igaüks kaheks kitsamaks: A1 ja A2, B1 ja B2, C1 ja C2. Neid omakorda saab vajaduse korral jagada veelgi kitsamateks tasemeteks, nt A1.1 ja A1.2, A2.1 ja A2.2 jne.

Keeleoskust kirjeldatakse osaoskuste kaupa: mõistmine (kuulamine ja lugemine), rääkimine (suuline suhtlus ja suuline esitus) ning kirjutamine. Tutvu enesehindamisskaalaga ja proovi määrata oma keeletase.


Kuidas on see abiks kursuse valimisel? 

Enamasti saavutavad inimesed kiiremini kõrgema taseme keele mõistmisel, kuid rääkimisel ja kirjutamisel nii kiiresti ei edeneta. See on igati loomulik ja muretsemiseks pole kindlasti põhjust. Kui oled varem keelt õppinud, aga sa ei ole päris kindel, mis tasemel sinu keel võiks olla, siis enesehindamisskaala aitab erinevaid osaosakusi analüüsida ning seejärel sobivaim kursus valida. TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži keelekursused on kõik tähistatud CEFR süsteemi tasemetega.

Keeleoskustasemed ja osaoskused on defineeritud dokumendis "Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine" (Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching and assessment 2001, lühendatult CEFR). Keeletaseme tasuta testimiseks on palju võimalusi. Proovi näiteks:
Kolledž väljastab:
  • tõendeid õppejõu hinnanguga õpilase keeleoskusele (tagasiulatuvalt kuni kolm aastat), tõendisooviga palume esmalt pöörduda õppejõu poole.
    Hind 10 eurot, etteantud vormi alusel 4 eurot.
  • tõendeid kolledžis läbitud keelekursuste kohta (väljavõte õppeinfosüsteemis kajastuvatest tulemustest). Hind 5 eurot, tõendi kinnitatud koopial 2 eurot.

NB! Täiendusõppijatele väljastatakse kursuse lõpus tunnistus ja eraldi keeletõendi tellimine ei ole vajalik. 

Kolledž korraldab ka inglise ja saksa tasemeteste, mille eest väljastatakse keeletaset tõendav sertifikaat.


Tõendi tellimiseks palume pöörduda kolledži koordinaatorite poole aadressil Lossi 3, keeled@ut.ee või tel. (+372) 737 5357 või (+372) 737 6255.

Tõendi eest saab tasuda kohapeal sularahas. Kätte saab tõendi hiljemalt kolme tööpäeva jooksul. 

 

Keeletestid

Eesti keele suvekursused

Kolme rektori stipendium eesti, läti ja leedu keele oskajatele

#õppimine #rahvusvaheline #sisseastumine

Euroopa keelte ja kultuuride magistriõppekava vilistlase pilgu läbi

Täna kell 18.00 räägib meie vilistlane Denys Savchenko oma kogemusest Euroopa keelte ja kultuuride magistriõppekaval.
#õppimine #vilistlane
mentorlus_Foto_UT_Johan-Paul_Hion.jpeg

Tartu Ülikooli üliõpilasi ja vilistlasi oodatakse osalema mentorlusprogrammis

#õppimine
tudengid_HV

Humanitaarteaduslikud vabaained avardavad silmaringi