Keelekursused

Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride instituut pakub erinevaid keelekursusi nii algajatele, kesktasemele kui ka edasijõudnutele. 2023/2024. õppeaasta sügissemestril saab õppida järgmisi keeli: eesti, hiina, hispaania, inglise, itaalia, jaapaniladina, leedu, läti, norrapoola, prantsuse, rootsi, saksatšehhi, ukrainavanakreeka ja vene keel. Lisaks saab osaleda kultuurikursustel. 

Kõikide kursuste ajakavad lähtuvad akadeemilisest kalendrist. Kevadsemester algab veebruaris ning sügissemester septembris. Kõik keelekursused kestavad tavaliselt 15-16 nädalat. Registreerimine kevadsemestri kursustele algab 15. detsembril ja sügissemestri kursustele 15. mail.

Keelekursustele registreerimine üliõpilasena

Keelekursustele registreerimine külalisüliõpilasena

Keelekursustele registreerimine täiendusõppijana

Keeleoskustasemete skaala kirjeldab iga taseme os​aoskusi. 

Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemis lähtutakse kolmest tasemest:

  • A – algeline keelekasutus (Basic User)
  • B – iseseisev keelekasutus (Independent User)
  • C – vaba keelekasutus (Proficient User)

Need kolm laia taset jagunevad igaüks kaheks kitsamaks: A1 ja A2, B1 ja B2, C1 ja C2. Neid omakorda saab vajaduse korral jagada veelgi kitsamateks tasemeteks: A1.1 ja A1.2, A2.1 ja A2.2 jne.

Keeleoskust kirjeldatakse osaoskuste kaupa: mõistmine (kuulamine ja lugemine), rääkimine (suuline suhtlus ja suuline esitus) ning kirjutamine. Tutvu enesehindamisskaalaga ja proovi määrata oma keeletase.


Kuidas on see abiks kursuse valimisel? 

Enamasti saavutavad inimesed kõrgema taseme kiiremini keele mõistmisel, kuid rääkimisel ja kirjutamisel nii kiiresti ei edeneta. See on igati loomulik ja muretsemiseks pole kindlasti põhjust. Kui oled varem keelt õppinud, aga sa ei ole päris kindel, mis tasemel sinu keel võiks olla, siis enesehindamisskaala aitab erinevaid osaosakusi analüüsida ning seejärel sobivaima kursuse valida. Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride instituudi keelekursused on kõik tähistatud CEFR süsteemi tasemetega.

Keeleoskustasemed ja osaoskused on defineeritud dokumendis "Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine" (Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching and assessment 2001, lühendatult CEFR). Keeletaseme tasuta testimiseks on palju võimalusi. Proovi näiteks:

Väljastame:

  • tõendeid õppejõu hinnanguga õpilase keeleoskusele (tagasiulatuvalt kuni kolm aastat), tõendisooviga palume esmalt pöörduda õppejõu poole. Hind 10 eurot, etteantud vormi alusel 4 eurot.
  • tõendeid instituudis läbitud keelekursuste kohta (väljavõte õppeinfosüsteemis kajastuvatest tulemustest). Hind 5 eurot, tõendi kinnitatud koopial 2 eurot.

NB! Täiendusõppijatele väljastatakse kursuse lõpus tunnistus ja eraldi keeletõendi tellimine ei ole vajalik. 

Korraldame ka inglise ja saksa keele tasemeteste, mille eest väljastatakse keeletaset tõendav sertifikaat.


Tõendi tellimiseks palume pöörduda meie koordinaatorite poole aadressil Lossi 3, keeled@ut.ee või tel. (+372) 737 5357 või (+372) 737 6255.

Tõendi eest saab tasuda kohapeal sularahas. Tõendi saab kätte kolme tööpäeva jooksul. 

 

Keeletestid

Eesti keele suvekursused

Kolme rektori stipendium eesti, läti ja leedu keele oskajatele

Õppimine klassikalise filoloogia osakonnas

Õppimine klassikalise filoloogia osakonnas

Õppimine anglistika osakonnas

Õppimine anglistika osakonnas
Poola lipp

Tartu Ülikoolis tähistatakse poola keele õpetamise aastapäeva