Autor:
Johan Paul Hion

26. juunini saab kandideerida kursusele „Kultuur ja suhtlus“

2023/24. õppeaasta sügissemestril toimub aine HVLC.00.008 „Kultuur ja suhtlus“ 2. osa (3 EAP) väga erilisel moel.

Nimelt pakume ainet partnerülikoolide tudengitele rahvusvahelise lühiõpirände vormis. Kursus algab kahenädalase intensiivõppega, mis toimub 29. augustist 8. septembrini Tartus. Järgneva kolme kuu jooksul kohtutakse veel kuus korda kaugeõppe vormis. 

Kursusel võetakse vaatluse alla kuus põhiteemat: aeg, ruum, perekond, viisakus, mälu ja meedia. Neid käsitletakse esmalt teoreetilistes loengutes, mida viivad läbi professorid Stéphane Lojkine (Aix-Marseille Ülikool) ning Janika Päll ja Raili Marling (Tartu Ülikool), ja seejärel erinevates praktilistes seminarides. 

Tänu välistudengitele Rootsist (Uppsala), Belgiast (Gent), Saksamaalt (Potsdam) ning Prantsusmaalt (Aix-Marseille) loodetakse jagada ning vahendada erinevaid kultuurilisi tavasid ja suhtlusviise, mida püütakse mõtestada komplekselt, teaduslikus ja teoreetilises raamistuses, et vältida lihtsustusi ning stereotüüpidesse langemist. 

Kursusel saavad osaleda ka Tartu Ülikooli tudengid, kuid kohtade piiratud arvu tõttu tuleb selleks kandideerida konkursil. Kandideerida võivad kõik Tartu Ülikooli bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased sõltumata õppekavast. Kursus toimub inglise keeles. Lõpphinne on mitteeristav ja kursuse edukaks läbimiseks tuleb täita praktiline rühmatöö ülesanne (3–5 minutiline lühifilm). 

Kursusele kandideerimiseks tuleb koostada 12 leheküljeline motivatsioonikiri, kus näidatakse kandidaadi:

  • varasemat kokkupuudet erinevate (ennekõike Euroopa riikide) kultuuridega nii praktilises (välismaal viibimise kogemus, keelteoskus, üldteadmised vastavast kultuurist ja meediast) kui ka teoreetilises plaanis (läbitud õppeained, loetud teaduslikud või populaarteaduslikud teosed);
  • kokkupuudet Eesti kultuuriga (sh eesti keele oskus);
  • kultuuridevahelise suhtlusega seotud teadmiste ja oskuste tähtsust käimasolevas õppetöös ja/või tulevikuplaanides.

Motivatsioonikiri tuleb kirjutada inglise keeles ning saata aadressile age.allas@ut.ee hiljemalt 26. juuniks 2023.

 

Üliõpilased Jakobi 2 õppehoone auditooriumis

Sügisesed vabaained humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas

Digiõppe kursus - Tartu Ülikool

Valminud on uus õppija töölaud

Enlighti kursus Baskimaal

Tõlketeadlased osalesid Baskimaal kultuure ühendaval kursusel